ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Φινλανδία έχει θεσπίσει μέτρα για τη στήριξη των μικρών παιδιών από οικογένειες Ρομά που συμμετέχουν στη βασική εκπαίδευση. Από το 2008 έως το 2011 έχουν διατεθεί συνολικά 1,8 εκατ. EUR για τα συγκεκριμένα μέτρα. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη προσέγγιση είναι η εισαγωγή σχολικών βοηθών από οικογένειες Ρομά για τη στήριξη των νέων μαθητών Ρομά.

Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες για τους μαθητές Ρομά στη βασική εκπαίδευση ξεκίνησαν το 2008 στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης στη Φινλανδία. Την άνοιξη του 2008, δόθηκε στους δήμους η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κρατικές επιδοτήσεις για τη στήριξη της βασικής εκπαίδευσης για μαθητές Ρομά. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης για τη συγκεκριμένη δράση κατά τα έτη 2008-2011 ανήλθε σε 1,8 εκατ. EUR. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, 31 δήμοι έλαβαν κρατική επιδότηση. Ως εκ τούτου, το ποσοστό μαθητών Ρομά που επωφελήθηκαν από την επιδότηση ανέρχεται σε 80%.

Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι μακροχρόνιες, αποτελεσματικές σε εθνικό επίπεδο και συνολικά. Στοχεύουν όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους κηδεμόνες τους, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Οι δήμοι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτές οι αναπτυξιακές δραστηριότητες να γίνουν μόνιμες και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής ζωής του σχολείου. Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται οι εξής:

  • αντιμετώπιση του μαθητή Ρομά·
  • προώθηση της ανεκτικότητας και των καλών εθνοτικών σχέσεων και αύξηση της γνώσης για την πολιτιστική ταυτότητα των Ρομά·
  • προώθηση της επαφής μεταξύ των Ρομά και του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της σχολικής κοινότητας·
  • διαμόρφωση της ταυτότητας του μαθητή των Ρομά·
  • προώθηση της εκμάθησης της γλώσσας Ρομά·
  • προώθηση των δυνατοτήτων μάθησης για τους μαθητές Ρομά·
  • ανάπτυξη της εκπαίδευσης για μαθητές Ρομά που χρήζουν ειδικής υποστήριξης·
  • βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών Ρομά και του σχολείου·
  • συνεκτίμηση του διαφορετικού υποβάθρου των μαθητών Ρομά στην παιδαγωγική διαδικασία κατά την ανάπτυξη διδακτικού υλικού.

Ένας τρόπος στήριξης της βασικής εκπαίδευσης των μαθητών Ρομά είναι η πρόσληψη σχολικών βοηθών Ρομά. Το μέτρο αυτό αποδείχθηκε αρκετά επιτυχημένο· σήμερα υπάρχουν πολλοί δήμοι που έχουν προσλάβει βοηθούς από οικογένειες Ρομά στα σχολεία τους με δικούς τους πόρους.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Φινλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση