Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού KiVa

Το KiVa αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού που σχεδιάστηκε στο University of Turku, στη Φινλανδία, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος KiVa έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο μιας μεγάλης, τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης δοκιμής. Το πρόγραμμα KiVa είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Φινλανδία: το 90% του συνόλου των σχολείων γενικής εκπαίδευσης της χώρας αποτελούν εγγεγραμμένα σχολεία KiVa που εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Επί του παρόντος, το KiVa διαθέτει αδειοδοτημένους εταίρους στο Βέλγιο, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο (Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο - ESN), τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία, West Midlands, North East, North West, καθώς και Yorkshire και Humber). Το πρόγραμμα αξιολογείται ή έχει αξιολογηθεί στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Σύνδεσμοι
Programme website
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Φινλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :