Πρόγραμμα E-COURSE – Eνίσχυση της συμμετοχής των παιδιών μεταναστών και προσφύγων

Εικόνα : E-COURSE project

Το πρόγραμμα E-COURSE στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της μαθησιακής απόδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κύπρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της συνολικής ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Το έργο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και θα τους παράσχει πολύτιμες δεξιότητες και τα εργαλεία για να το πράξουν. Επιπλέον, θα συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής και στη βελτίωση των επιδόσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων μαθητών στα δημοτικά σχολεία, αντιμετωπίζοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Μαθησιακές ενότητες – για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης,
  • Μια πλατφόρμα υποστήριξης σχολείων – για τη διευκόλυνση των σχολείων όσον αφορά την υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,

Μια μεθοδολογία – για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων δράσης για τη διαφορετικότητα στα σχολεία.

Τύπος
Document (direct evidence)
Χώρα
Γαλλία; Γερμανία; Ελλάδα; Ιταλία; Κύπρος
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση