Η εντατική καθοδήγηση περιορίζει την εγκατάλειψη του σχολείου;

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες έδειξε ότι ένα έτος εντατικής καθοδήγησης είναι πιθανό να περιορίσει το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά περισσότερο από 40 τοις εκατό, αποφέροντας καθαρό κοινωνικό όφελος. Η ομάδα-στόχος των μαθητών αποτελείται από τον γενικό πληθυσμό των μαθητών που ξεκίνησαν στην ενδιάμεση επαγγελματική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα κέρδη αποκομίζονται κατά το πρώτο έτος της καθοδήγησης και τα αποτελέσματα είναι σημαντικότερα για τους μαθητές με τη μεγαλύτερη εκ των προτέρων πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. Παραδείγματα καθοδήγησης αφορούν δεξιότητες μελέτης (π.χ. προγραμματισμός και οργάνωση), παροχή συμβουλευτικής σε περίπτωση προσωπικών προβλημάτων και επικοινωνία με γονείς. Τόσο οι προληπτικές (πριν από την εγκατάλειψη του σχολείου) όσο και οι θεραπευτικές ενέργειες (στους μαθητές που εγκατέλειψαν το σχολείο) ήταν αποτελεσματικές και οδήγησαν σε σημαντική μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου.

Τύπος
Document
Χώρα
Ολλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση