Δίκτυο φοιτητών Leben ist Vielfalt (Η ζωή είναι πολυμορφία)

Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές παιδαγωγικών να διδάξουν σε διαφορετικές τάξεις. Συγκεκριμένα, το δίκτυο έχει ως στόχο: - να βοηθήσει τους φοιτητές παιδαγωγικών να αναπτύξουν διαπολιτισμική ευαισθησία· - να εμπνεύσει και να προωθήσει την εφαρμογή των διαπολιτισμικών πρακτικών στα σχολεία· - να ενεργεί ως δίκτυο για τους φοιτητές παιδαγωγικών που ενδιαφέρονται για τη διαπολιτισμικότητα και την ετερογένεια· - να λειτουργήσει ως φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις και τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας· - να παρέχουν στους φοιτητές παιδαγωγικών ειδικές γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες. Η ομάδα κινεί την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη διδασκαλία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ θεσπίζει μέτρα υποστήριξης για τους πρόσφυγες. Η κύρια ομάδα-στόχος του δικτύου είναι οι φοιτητές παιδαγωγικών, αλλά στοχεύονται επίσης οι εκπαιδευτικοί και άλλες συναφείς ομάδες όπως το πανεπιστημιακό προσωπικό. Το δίκτυο προοριζόταν αρχικά για φοιτητές παιδαγωγικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά σύντομα μετατόπισε το κέντρο βάρους του σε όλους τους φοιτητές.

Αρχεία
detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Τοπική χρηματοδότηση