Υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην εκπαίδευση στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλική Κυβέρνηση έχει θεσπίσει διάφορους μηχανισμούς και διαδικασίες υποστήριξης για να διασφαλίσει την ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων μαθητών στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Η ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση των ανεπαρκών εκπαιδευτικών επιδόσεων και των παραγόντων που παρεμποδίζουν την ένταξη των παιδιών και των νέων από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αρκετοί πόροι και συστάσεις είναι διαθέσιμοι, κυρίως στα Πορτογαλικά, όπως οι εξής:

  • Não São Apenas Números (Δεν είναι μόνο αριθμοί): μια εργαλειοθήκη για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν τους νέους σε εμπεριστατωμένες συζητήσεις.
  • Portugal é que me escolheu (Η Πορτογαλία με επέλεξε): ένα ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες επτά προσφύγων που διαμένουν σήμερα στην Πορτογαλία και μοιράζονται τις ιστορίες τους.
  • Διδάσκοντας για τους πρόσφυγες Μια ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που περιέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμπερίληψη των παιδιών και των νέων προσφύγων στις τάξεις τους.
Τύπος
Document (indirect evidence)
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση