Ένα εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης του κλίματος στην τάξη

Το εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης του κλίματος στην τάξη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Μια διαμορφωτική, ενταξιακή, ολιστική σχολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕ», με στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ολιστική αξιολόγηση του κλίματος στην τάξη και να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ώστε μαζί να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην τάξη.

Το εργαλείο αποτελείται από εννέα δείκτες για την αξιολόγηση της ποιότητας του κλίματος στην τάξη:

  • Πολιτιστική ανταποκρισιμότητα και ένταξη,
  • Αίσθηση ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της προστασίας από τον εκφοβισμό,
  • Θετική διαχείριση τάξης,
  • Σχέσεις στοργής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών,
  • Υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ ομοτίμων,
  • Συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής μάθησης,
  • Ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες,
  • Προκλήσεις και υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές στην τάξη,
  • Ακούγεται η «φωνή» των μαθητών, οι οποίοι συμμετέχουν στις αποφάσεις της τάξης, μεταξύ άλλων.

Οι εννέα δείκτες παρουσιάζονται μέσω ερωτηματολογίου για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης σε κάθε τομέα. Το εργαλείο μπορεί να προσαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς της τάξης ανάλογα με τη φύση της ομάδας τους, έτσι ώστε να είναι πολιτιστικά ουσιώδες και αναπτυξιακά κατάλληλο.

Τύπος
Document (direct evidence)
Χώρα
Ιρλανδία; Ιταλία; Μάλτα
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)