Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (RUSESL)

Κύριος στόχος του έργου RUSESL είναι να αποτρέψει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια ομάδα-στόχο που συχνά παραβλέπεται, καθώς ο νομικός ορισμός της ΠΕΣ αφορά την αποχή από το σχολείο πριν από την ηλικία των 16 ετών ή πριν από την ολοκλήρωση 3 ετών μεταδημοτικής εκπαίδευσης.

Το έργο εφάρμοσε τη μεθοδολογία των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης (Practice Enterprise-PE). Επιχείρηση πρακτικής άσκησης είναι μια εταιρεία την οποία διευθύνουν εκπαιδευόμενοι και η οποία προσομοιώνει τις λειτουργίες μιας πραγματικής επιχείρησης. Εκεί οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να εργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να αναπτύσσουν αυτόβουλα πρωτοβουλίες και να βελτιώνουν τις οριζόντιες, επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητές τους.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένους οδηγούς και εκθέσεις (σε πέντε γλώσσες):

  • Οι εθνικές εκθέσεις περιέχουν πληροφορίες για δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ΠΕΣ και την κατάσταση απασχόλησης των νέων, προσδιορίζοντας τους λόγους της ΠΕΣ και συλλέγοντας καλές πρακτικές σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία.
  • Η συγκριτική έκθεση παρουσιάζει μια κοινή μεθοδολογία για την εφαρμογή της προσέγγισης ΡΕ στις χώρες εταίρους, διατηρώντας παράλληλα μια προοπτική σε επίπεδο ΕΕ.
  • Ο οδηγός εφαρμογής παρουσιάζει την πλήρη μεθοδολογία PE που βασίζεται σε πληροφορίες από τις άλλες εκθέσεις και πιλοτικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών μεθόδων εφαρμογής και αξιολόγησης της PE.
Αρχεία
Detailed Description
Σύνδεσμοι
RUSESL website
Τύπος
Document (indirect evidence)
Χώρα
Βουλγαρία; Γερμανία; Ισπανία; Ιταλία; Λιθουανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση