Πρόγραμμα Tutorat

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) δημιούργησε το 1989 ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που αποσκοπεί στην ισότητα των ευκαιριών, στη συμμετοχή, στη συνεργασία με τα σχολεία, στην ποιότητα και στην ανάπτυξη. Σε πιλοτική εφαρμογή από το Schola ULB, από το 2006, το πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο δωρεάν σύστημα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης.

Φοιτητές σε ρόλο μέντορα από πανεπιστήμια διοργανώνουν κάθε ακαδημαϊκό έτος εργαστήρια για μικρές ομάδες μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Σε αγαστή συνεργασία με σχολεία-εταίρους, η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου και τακτικές επαφές με τους καθηγητές των μαθητών εγγυώνται την επίτευξη σταθερών και διαρκών αποτελεσμάτων.

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί πηγή αμοιβαίας κοινωνικής ευθύνης. Οι φοιτητές επιδεικνύουν αλληλεγγύη και δέσμευση, αλλά αναπτύσσουν και δεξιότητες που εκτιμώνται στην αγορά εργασίας: παιδαγωγική, διαχείριση ομάδας, αυτονομία.

Για να ενισχυθεί η ποιότητα της προτεινόμενης προσφοράς πραγματοποιούνται ετήσιες αξιολογήσεις στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μέντορες, μαθητές και διευθυντές σχολείων. Οι φοιτητές-μέντορες λαμβάνουν επίσης καθοδήγηση και κατάρτιση.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Ιδιωτική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση