Ποσοστώσεις για μαθητές από εθνοτικές κοινότητες και υποτροφίες για μαθητές Ρομά

Οι ομάδες-στόχοι των ποσοστώσεων είναι τα μέλη των εθνοτικών κοινοτήτων που δεν έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη γλώσσα τους. Το μέτρο αφορά την εγγραφή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ποσοστώσεις ορίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί των προτύπων μαθητών του 2013, αλλά η κυβέρνηση καθορίζει το ποσοστό των ποσοστώσεων ετησίως. Οι ποσοστώσεις αντιπροσωπεύουν συνήθως το 10 % του συνολικού αριθμού των προπτυχιακών φοιτητών που εγγράφονται σε όλες τις δημόσιες σχολές. Οι υποτροφίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες: 50 % για κοινωνικά ευάλωτους φοιτητές, 30 % για φοιτητές με ανώτερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και 20 % για φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση σπουδών σε προγράμματα σπουδών μεγάλης σπουδαιότητας για την κοινωνική ανάπτυξη (ηλεκτροτεχνική, μηχανολογία, βιοτεχνολογία, ιατρική, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες). Από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16, οι φοιτητές Ρομά συμπεριλήφθηκαν ως ειδική ομάδα-στόχος που δικαιούται υποτροφίες. Οι Ρομά αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση που βασίζεται στην εθνότητα. Οι υποτροφίες για φοιτητές Ρομά θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016/17.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βόρεια Μακεδονία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση