Ενότητες αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη «Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών» και «Γενική εκπαίδευση/Χριστιανικές σπουδές, φιλοσοφία ζωής και ιθαγένεια»

Ο στόχος της ενότητας «Διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών» είναι να προετοιμάσει όλους τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στη Δανία για να διδάξουν δίγλωσσα παιδιά. Η ενότητα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη δεύτερη (επίσημη) γλώσσα στη διδασκαλία του θεματικού αντικειμένου και να ευνοήσει τη γλωσσική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των δίγλωσσων μαθητών στις τάξεις με γλωσσική ποικιλομορφία. Η ενότητα «Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab» (KLM, Γενική εκπαίδευση/Χριστιανικές σπουδές, φιλοσοφία ζωής και ιθαγένεια) έχει ως στόχο την προετοιμασία όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη Δανία ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τους στόχους των δημόσιων σχολείων, την ανάπτυξη της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διαχείριση πολύπλοκων προκλήσεων στο έργο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των πολιτιστικών αξιών και της θρησκευτικής ποικιλομορφίας. Στοχεύει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς «με έναν διεξοδικό και στοχαστικό τρόπο, (...) ώστε να αναλύσει τις δεοντολογικές, πολιτικές, δημοκρατικές και θρησκευτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των γονέων και το σχολείο σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία». Και τα δύο μέτρα είναι υποχρεωτικά σε όλα τα πανεπιστημιακά κολέγια που παρέχουν αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Δανία.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Δανία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση