Χαρτοφύλακας γονέων – La Mallette des parents

Εικόνα : Parents Briefcase

Ο Χαρτοφύλακας γονέων (Parents’ Briefcase - La Mallette des parents) είναι ένα συνεχές πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το 2008 και έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Υλοποιείται από την Académie de Creteil, υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας και εφαρμόζεται σήμερα σε 80 σχολεία στη Γαλλία.  

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο διδασκαλίας του παιδιού τους ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία του παιδιού τους στο σχολείο. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και γονέων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τακτικές συναντήσεις με τους γονείς στο σχολείο και μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που περιλαμβάνει υλικό καθοδήγησης για τους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη της συνεργασίας με τους γονείς, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους στο σχολείο. Πραγματοποιούνται τρεις συναντήσεις τον χρόνο, ενώ οι ηλεκτρονικοί πόροι για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι συνέχεια προσβάσιμοι. Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατέδειξαν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των γονέων και στη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι.

Τύπος
Πρακτική (direct evidence)
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση