Πρόγραμμα μάθησης για νέους ενήλικες (PLYA)

Εικόνα : PLYA / PUM-O

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας PLYA είναι να παρέχει ατομική υποστήριξη σε νεαρά άτομα που δεν φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης (NEET: Not in Education, Employment, or Training), ηλικίας 15-16 ετών ή σε μαθητές που διατρέχουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου. Θεσπίστηκε από το Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων το 1999, το οποίο ακόμα παρακολουθεί και συμβάλλει στο πρόγραμμα.

Το PLYA υποστηρίζει τους συμμετέχοντες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, καθώς και μιας αίσθησης πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας όταν πλησιάζουν την αγορά εργασίας και τους βοηθάει να αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εισαγωγή/επιστροφή τους στον κόσμο της απασχόλησης, την περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα προσωπικό σχέδιο καριέρας, ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες στη Σλοβενική Υπηρεσία Απασχόλησης και σε άλλα ιδρύματα, διάφορα κοινά και ατομικά μαθησιακά προγράμματα και ομαδικές δραστηριότητες όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν επειδή το θέλουν και αναπτύσσουν βασικές ικανότητες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου τρία τέταρτα των συμμετεχόντων πέτυχαν τους βασικούς στόχους, πράγμα που σημαίνει ότι είδαν βελτίωση σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, αυτοελέγχου, αυτοοργάνωσης και άλλων δεξιοτήτων, που ωφελούν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Σλοβενία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση