Το μοντέλο Fuoriclasse για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Εικόνα : Fuoriclasse

Το Fuoriclasse (Ιταλία) είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παρέμβασης κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Προσφέρει δραστηριότητες που αποσκοπούν να υποστηρίξουν την παρoχή κινήτρων για μελέτη και μάθηση, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.  

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Fuoriclasse εντός και εκτός των σχολείων προτείνονται για την 4η-5η τάξη δημοτικού και την 2α-3η τάξη του γυμνασίου, ώστε να υποστηρίξουν τη μετάβαση μεταξύ σχολικών βαθμίδων. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τέσσερις συμπληρωματικούς, πολυδιάστατους τομείς παρέμβασης:

  • Ενίσχυση και ανάκτηση δεξιοτήτων και μάθησης των σχολείων
  • Πολιτιστικά ψυχαγωγικά εργαστήρια.
  • Μέτρα σε επίπεδο συστήματος για την αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και την ευαισθητοποίηση των γονέων.
  • Αποτελεσματική και άτυπη στήριξη της μάθησης σε μη σχολικά πλαίσια.

Στις δράσεις Fuoriclasse συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, παρακινητικά εργαστήρια στη διάρκεια των σχολικών ωρών, «σχολικές κατασκηνώσεις» ως μη τυπική εκπαίδευση, συνοδός μελέτης για τους μαθητές/τις μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες, συμβουλές για την ενίσχυση της ευεξίας στο σχολείο και συναντήσεις που διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση οι καθυστερημένες προσελεύσεις στο σχολείο έχουν μειωθεί στο μισό, οι σχολικές απουσίες έχουν επίσης μειωθεί και οι οικογένειες ενδιαφέρονται περισσότερο για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ιδιωτική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

NICE IDEA!

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)