Σχέδιο δράσης για συμπεριληπτικά σχολεία – InScool

Εικόνα : InScool Project

Η μεθοδολογία InScool έχει σχεδιαστεί ώστε να καθοδηγεί με ευελιξία τα σχολεία στα πρώτα βήματα του ταξιδιού τους προς τη συμπερίληψη, βελτιώνοντας τα προσωπικά και ακαδημαϊκά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά και τους νέους, μέσω της επικέντρωσης στην πρόσβασή τους – και τη συμμετοχή τους – σε ποιοτική, αξιόλογη εκπαίδευση.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα InScool ξεκίνησε το 2019 με στόχο τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για συμπεριληπτικά σχολεία και την ενδυνάμωση των σχολείων στην Ευρώπη, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές συμπερίληψης. Στόχος του ήταν η ενσωμάτωση νέων ανθρώπων προερχόμενων από διαφορετικό υπόβαθρο στην καρδιά της κοινότητάς τους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν αφενός μια ισχυρή αίσθηση του εαυτού και αφετέρου μια αίσθηση ομαδικότητας. Σε συνεργασία με σχολικούς ηγέτες, εκπαιδευτικούς, συμβούλους, ψυχολόγους, γονείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, το πρόγραμμα προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και υποστήριξε τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης που προσφέρει στρατηγικές συμπερίληψης στα σχολεία της Ευρώπης. Το κύριο προϊόν του InScool είναι το Εκπαιδευτικό πακέτο συμπεριληπτικών σχολείων.

Τύπος
Document (indirect evidence)
Χώρα
Βέλγιο; Ελλάδα; Ηνωμένο Βασίλειο; Ισπανία; Πολωνία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση