Προληπτική παρέμβαση ανθεκτικότητας – UPRIGHT

Εικόνα : UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Σε μια εποχή που τα προβλήματα ψυχικής υγείας στους νέους ανθρώπους έχουν πολλαπλασιαστεί σε παγκόσμια κλίμακα, το UPRIGHT είναι ένα πρόγραμμα που διδάσκει τις δεξιότητες που απαιτούνται για καλή σωματική και ψυχική υγεία. Υλοποιείται σε σχολεία με τη συμμετοχή νεαρών εφήβων, των οικογενειών τους και όλων των εργαζομένων των συνεργαζόμενων σχολείων.  

Το UPRIGHT είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζων 2020». Το ακρωνύμιο προέρχεται από τη φράση «Καθολική προληπτική παρέμβαση ανθεκτικότητας που εφαρμόζεται στα σχολεία για τη βελτίωση και την προώθηση της ψυχικής υγείας των εφήβων» (Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευημερίας στην Ευρώπη, με τον από κοινού σχεδιασμό, τη δημιουργία και την επικύρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος σχετικά με το ψυχικό σθένος μέσω μιας προσέγγισης σε όλη την έκταση του σχολείου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ειδικούς στους τομείς της μεθοδολογίας και των ΤΠΕ, από όλη την Ευρώπη.  

Το UPRIGHT βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: τη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα, την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και την ενσυνειδητότητα. Για κάθε στοιχείο, υπάρχει ένα θεωρητικό μέρος, ακολουθούμενο από ένα πρακτικό. Μέσω της πρακτικής εξάσκησης των εν λόγω δεξιοτήτων στην καθημερινή τους ζωή, οι μαθητές βελτιώνουν την ευημερία τους, αλλά και των οικογενειών τους.

Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Δανία; Ισλανδία; Ισπανία; Ιταλία; Νορβηγία; Πολωνία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Δ/Α
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση