Συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης – Sindbad

Εικόνα : Sindbad logo

Το Sindbad είναι μια κοινωνική επιχείρηση που συστάθηκε το 2016 με στόχο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους. Το όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία οι νέοι παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και στην οποία μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους ανάλογα με τα ταλέντα και τα πάθη τους, ανεξαρτήτως της κοινωνικής ομάδας από την οποία προέρχονται.

Το Sindbad βασίζεται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής καθοδήγησης (1:1 mentoring), το οποίο διαρκεί 8-12 μήνες και στο οποίο νέοι άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο έρχονται κοντά. Οι καθοδηγούμενοι στο Sindbad είναι μαθητές ηλικίας 14-19 ετών ενός από τα 45 συνεργαζόμενα σχολεία. Οι μαθητές από σχολεία που αποτελούν εστίες κοινωνικών προβλημάτων υποστηρίζονται από μια προσωπική και εξατομικευμένη καθοδήγηση, η οποία τους βοηθάει κατά τη διερεύνηση επιλογών επέκτασης της σχολικής φοίτησης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι μέντορες είναι νεαροί επαγγελματίες ή φοιτητές ηλικίας 20 έως 35 ετών. Επιθυμία τους είναι να υποστηρίξουν έναν νέο άνθρωπο, ενόσω εκπαιδεύονται και βελτιώνουν τις δικές τους κοινωνικές δεξιότητες. Το Sindbad χρηματοδοτείται από δωρεές, δημόσια κονδύλια και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που προσφέρει εργαστήρια κατάρτισης σε εταιρείες, τα οποία εστιάζουν στην εκπαίδευση των μαθητευόμενων και σε μέτρα προσωπικής ανάπτυξης. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες επιθυμούν μεν επιχειρηματικά κέρδη, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουν κοινωνική ευθύνη.

Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ιδιωτική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση