Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

  • Αναζητάτε αποτελεσματικότερους τρόπους, για να στηρίξετε τους μαθητές σας;
  • Θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό σχολικής φοίτησης και να μειώσετε το ποσοστό σχολικής διαρροής;
  • Αναζητάτε τρόπους για τη βελτίωση της εμπλοκής των γονέων στο σχολείο σας;
  • Έχετε πολλούς μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο σας;
  • Σκέφτεστε να υιοθετήσετε πιο συνεργατικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση;

Τότε συνεχίστε την ανάγνωση! Η παρούσα διαδικτυακή ενότητα περιλαμβάνει υλικό το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο, για να σας βοηθήσει!

Διαβάστε περισσότερα

Περιηγηθείτε στους πιο πρόσφατους πόρους Ανακαλύψτε μια αυξανόμενη συλλογή καλών πρακτικών και παραδειγμάτων που εμπνέουν Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο Λάβετε μια εξατομικευμένη έκθεση με κείμενα και περιπτωσιολογικές μελέτες που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας Προτείνετε πόρο Κοινοποιήστε κάποιο έργο ή μια ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο σχολείου σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση