Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

  • Αναζητάτε αποτελεσματικότερους τρόπους, για να στηρίξετε τους μαθητές σας;
  • Θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό σχολικής φοίτησης και να μειώσετε το ποσοστό σχολικής διαρροής;
  • Αναζητάτε τρόπους για τη βελτίωση της εμπλοκής των γονέων στο σχολείο σας;
  • Έχετε πολλούς μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας στο σχολείο σας;
  • Σκέφτεστε να υιοθετήσετε πιο συνεργατικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση;

Τότε συνεχίστε την ανάγνωση! Η παρούσα διαδικτυακή ενότητα περιλαμβάνει υλικό το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο, για να σας βοηθήσει!

Διαβάστε περισσότερα

Πιο πρόσφατοι πόροι
Προτείνετε πόρο