Η φωνή των μαθητών στην εκπαίδευση: επετηρίδα του CIDREE 2019

Η επετηρίδα αυτή δίνει μια άποψη της φωνής των μαθητών από αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω των 12 άρθρων, συγγραφείς με διαφορετικό υπόβαθρο και ειδίκευση προσφέρουν απόψεις για την προώθηση της φωνής των μαθητών σε ευρύτατο φάσμα εκπαιδευτικών πλαισίων.

Το θέμα της Επετηρίδας του CIDREE 2019 είναι η φωνή των μαθητών στην εκπαίδευση. Σε μια εποχή αυξημένης λογοδοσίας και μεγαλύτερης επικέντρωσης στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των μαθητών, η φωνή των μαθητών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κίνημα που συνεχώς ενισχύεται. Αντί για μια από πάνω προς τα κάτω, δασκαλοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, η εν λόγω προσέγγιση ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη μάθηση και να συμβάλουν στην ανάπτυξη σχολικών πρακτικών και πολιτικών.

  • Δημοσιεύτηκε από: CIDREE
  • Έτος: 2019
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: EN
  • Λήψη αρχείου