Αναγνώριση των μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η μαθησιακή κινητικότητα βρίσκεται στην κορυφή του θεματολογίου πολιτικής της ΕΕ, χαίροντας πλήρη αναγνώριση ως θεμελιώδες μέσο για την ανάπτυξη ικανοτήτων καίριων για την ενεργό και ενσυνείδητη συμμετοχή στα κοινά και στην αγορά εργασίας. Παρά την παραπάνω επίγνωση, οι διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των κρατών μελών της ΕΕ δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς.

Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το Δίκτυο Ειδικών για την αναγνώριση των αποτελεσμάτων μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βρείτε εργαλεία που απευθύνονται σε μαθητές και στους γονείς τους, σε επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και σε ιθύνοντες χάραξης πολιτικών.

  • Δημοσιεύτηκε από: School Education Gateway
  • Έτος: 2021
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: και στις 29 γλώσσες του School Education Gateway 
  • Προβολή online