Προετοιμάζοντας τους εκπαιδευτικούς για τη διαφορετικότηταespañol

Παρότι η διαφορετικότητα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, η φύση της μεταβάλλεται ραγδαία. Η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο ποικιλόμορφη, λόγω της κινητικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, της μετανάστευσης σε διεθνές επίπεδο και της παγκοσμιοποίησης.

Οι εν λόγω κοινωνικές μεταβολές επηρεάζουν το εκπαιδευτικό τοπίο και την οργάνωση της εκπαίδευσης, δημιουργώντας αφενός νέες ευκαιρίες και αφετέρου προκλήσεις για τα σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη ανετικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός οξύνονται τόσο στα σχολεία όσο και στην κοινωνία. Οι αυξανόμενοι αριθμοί παιδιών από οικογένειες προσφύγων, ατόμων που αναζητούν άσυλο και μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη προβάλλουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να αναθεωρήσουν τις συνήθεις πρακτικές και στρατηγικές τους, προκειμένου να ανταποκριθούν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών αυτών.

  • Δημοσιεύτηκε από: Eυρωπαϊκή Επιτροπή
  • Έτος: 2017
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
  • Λήψη αρχείου