Υποστήριξη της ένταξης των προσφυγόπουλων από την Ουκρανία στην εκπαίδευση, βασικές αρχές και πρακτικές για το σχολικό έτος 2022-2023

Το παρόν έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στοχεύει αφενός να συγκεντρώσει τις τρέχουσες συλλογικές εμπειρίες και γνώσεις και αφετέρου να ενημερώσει σχετικά με ορθές πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες προς υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ για την ένταξη των προσφυγόπουλων από την Ουκρανία στην εκπαίδευση. Συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατόπιν διαβούλευσης με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), εκπροσώπους υπουργείων Παιδείας και ενδιαφερόμενων οργανώσεων, που συναντήθηκαν σε εκδηλώσεις μάθησης μεταξύ ομοτίμων από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2022, καθώς και με εμπειρογνώμονες του Δικτύου που ασχολείται με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (NESET).

Το έγγραφο παραθέτει ορισμένες προτάσεις επάνω σε έξι βασικούς τομείς, ξεκινώντας από την υποδοχή των προσφυγόπουλων και φτάνοντας μέχρι τα μακροπρόθεσμα μέτρα:

  1. οργάνωση των διαδικασιών υποδοχής και εισόδου,
  2. προετοιμασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του εκπαιδευτικού προσωπικού για την ένταξη των προσφυγόπουλων,
  3. υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση,
  4. συνεργασία με τις προσφυγικές οικογένειες και κοινότητες και παροχή βοήθειας στα παιδιά των προσφύγων ώστε να διατηρήσουν δεσμούς με την Ουκρανία,
  5. λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς,
  6. λήψη ειδικών μέτρων για την εκπαίδευση και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Δημοσιεύτηκε από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έτος: 2022
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: Αγγλικά
Λήψη υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας
Λήψη ενημερωτικού δελτίου

Νέα στην Πύλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης