Πόροι PAESIC για εκπαιδευτικούς και σχολικούς ηγέτες

Image: Kampus Production / Pexels.com

Το PAESIC (ακρωνύμιο για τη φράση Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) είναι ένα έργο στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του Erasmus+ που θέτει ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη, ιδίως για μαθητές από οικογένειες προσφύγων και μεταναστών.

Το έργο παρέχει πρακτικά εργαλεία με τα οποία επιδιώκεται η ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς την βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, την εύρεση λύσεων σε υπάρχουσες εμπειρίες και τη διερεύνηση καινοτόμων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων.

  • Δημοσιεύτηκε από: PAESIC
  • Έτος: 2020
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: EN
  • Προβολή online