Τα MOOC ως μια σύγχρονη μορφή βιβλίου: νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μεταξύ ελέγχου και συζήτησης

Image: Kutlayev Dmitry / shutterstock.com

Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή εξέλιξη των βιβλίων, ιδιαίτερα χάρη στο διαδίκτυο, το άρθρο δείχνει ότι η θεώρηση των Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) ως μια σύγχρονη μορφή εκπαιδευτικών (ή πολιτιστικών) βιβλίων οδηγεί σε αλλαγές σε ορισμένα ερευνητικά ζητήματα.

Αντλώντας από την ανάδυση νέων πρακτικών κατάρτισης, το άρθρο επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικές οπτικές γωνίες της έρευνας: αυτές που προέρχονται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκείνες από τους εκπαιδευτικούς πόρους. Τέλος, πραγματεύεται δύο κεντρικές διαδικασίες της εκπαίδευσης, τη συζήτηση και τον έλεγχο, και δείχνει πώς η διάρθρωσή τους αποτυπώνεται στον σχεδιασμό και τη χρήση των MOOC.

  • Δημοσιεύτηκε από: IARTEM eJournal
  • Έτος: 2017
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: Αγγλικά
  • Λήψη αρχείου