Μετανάστες στα σχολεία της Ευρώπης: μάθηση και διατήρηση γλωσσών

Η υοστήριξη των παιδιών νεοαφιχθέντων μεταναστών να κατακτήσουν τη γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης, διατηρώντας και εξελίσσοντας ταυτόχρονα το προσωπικό γλωσσικό τους ρεπερτόριο είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχημένη υποδοχή και ενσωμάτωσή τους, όπως και η επιτυχημένη διδασκαλία.

Οι νεοαφιχθέντες μαθητές έχουν συχνά πίσω τους πολύπλοκες πορείες που διατρέχουν πλήθος χωρών και έχουν συσσωρεύσει διαφοροποιημένα επίπεδα επάρκειας σε πολλές γλώσσες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κατάκτηση της γλώσσας διδασκαλίας δεν είναι μόνο καίρια για την εκπαίδευση, αλλά και για την αγορά εργασίας και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτό δημιουργεί έναν γρίφο ως προς το πώς μπορεί καλύτερα να αναγνωριστεί η κοινωνική και γλωσσική διαφορά ως πλεονέκτημα στα Ευρωπαϊκά σχολεία, βοηθώντας παράλληλα τα μεταναστόπουλα να ανθίσουν και να γίνουν ενεργοί πολίτες, μαθαίνοντας τη γλώσσα της σχολικής εκπαίεδυσης.

  • Δημοσιεύτηκε από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Έτος: 2018
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: Αγγλικά
  • Λήψη αρχείου