Συμπερίληψη των προσφύγων και μεταναστών νεαρής ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης

Tο Θεματικό Δελτίο για την Ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών νεαρής ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης συντάχθηκε από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ΕΚ 2020 για την Προώθηση Κοινών Αξιών και την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Το παρόν έγγραφο, στο οποίο ενσωματώνονται παρουσιάσεις και συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και την επακόλουθη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας στις Βρυξέλλες, συνθέτει ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, ευρήματα και συζητήσεις που αφορούν την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών νεαρής ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης.

  • Δημοσιεύτηκε από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Έτος: 2020
  • Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: EN
  • Λήψη αρχείου