Επιχειρηματική εκπαίδευση - Οδηγός για εκπαιδευτές

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να σταχυολογήσει επιλεγμένα παραδείγματα εμπνευσμένων πρακτικών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των δύο διοργανώσεων στο ευρύ κοινό. Επισημαίνει τους παράγοντες διευκόλυνσης και επιτυχίας των παραδειγμάτων και παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες. Διατίθεται σε 21 γλώσσες