Μελέτη σχετικά με την υποστήριξη της σχολικής καινοτομίας στην Ευρώπη

Η διασφάλιση ότι κάθε παιδί αποδίδει στο έπακρο των δυνατοτήτων του αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικών. Για να επιτευχθεί αυτό, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα και δυναμικά, υποστηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας που θα επιτρέψουν στα σχολεία και στα συστήματά τους να παρακολουθούν τις ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές – και να καταστήσουν την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση πραγματικότητα για όλους.

Πολλά σχολεία στην Ευρώπη αποδεσμεύονται από τις παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τη σχολική φοίτηση, αμφισβητώντας τα συμβατικά όρια σε επίπεδο χρόνου και χώρου, αλλά και διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις. Η πολυμορφία των καινοτόμων προσεγγίσεών τους καταδεικνύει τους πολυάριθμους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει όχι μόνο τι, αλλά και πώς μαθαίνουν τα παιδιά.

Η Μελέτη σχετικά με την υποστήριξη της σχολικής καινοτομίας στην Ευρώπη (Study on supporting school innovation across Europe) προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της υπάρχουσας έρευνας και των πολιτικών για τη σχολική καινοτομία στα 28 κράτη-μέλη. Η μελέτη περιλαμβάνει 12 σε βάθος περιπτωσιολογικές μελέτες 24 επιτυχημένων σχολείων από μη προνομιούχες περιοχές όλης της ΕΕ.

Κύρια ευρήματα

Τι δίνει ώθηση στην καινοτομία στα σχολεία;

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα καινοτόμα σχολεία διαμορφώνουν σχολικές κουλτούρες με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 • Υποστηρικτική και διαμοιρασμένη σχολική ηγεσία που διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, συνεργατική έρευνα και πρακτικές ομότιμης μάθησης
 • Ετοιμότητα, αφοσίωση και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και στήριξή τους για την επίδειξη συνεργασίας και την εφαρμογή στοχαστικών και επαγγελματικών μαθησιακών πρακτικών
 • Ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη του σχολείου, συνοδευόμενο από λεπτομερείς εσωτερικές στρατηγικές και σχέδια δράσης
 • Μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αλλαγής
 • Άνοιγμα προς τις τοπικές κοινότητες και προς ευρύτερες συνεργασίες

Υποστήριξη της βιώσιμης καινοτομίας στα εκπαιδευτικά συστήματα

Προκειμένου τα σχολεία να αναπτύξουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να σημειωθούν καινοτομίες σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό απαιτεί:

 • Ένα συνοχικό πολιτικό πλαίσιο που καλύπτει βασικούς τομείς, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, τη σχολική αυτονομία και μέτρα λογοδοσίας, συστήματα για την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των σχολικών ηγετών και πολιτικές χρηματοδότησης, υποστηριζόμενα από ένα μακροπρόθεσμα όραμα ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη σχολική εκπαίδευση και διασφάλισης ενός μετασχηματισμού σε όλο το εύρος του συστήματος
 • Πολιτικές που δημιουργούνται από κοινού με τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων που επηρεάζονται άμεσα από τις νέες αυτές εξελίξεις
 • Συνοχή και σαφήνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές συσχετίζονται και συμβάλλουν προς την υλοποίηση ενός κοινού οράματος για τη σχολική καινοτομία
 • Πολιτικές στρατηγικές που θεμελιώνονται σε υποστηρικτικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα μέτρα συνεπή με το συνολικό πολιτικό πλαίσιο και όραμα, οι οποίες βοηθούν τα σχολεία να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να διαχειριστούν και να συντηρήσουν την αλλαγή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα σχολεία είναι πιθανότερο να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας όταν:

 • Διαθέτουν επαρκή αυτονομία σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, διδακτικών μεθόδων, διαχείρισης προσωπικού και οικονομικών πόρων
 • Η λογοδοσία ασκείται σε οριζόντιο επίπεδο
 • Έχουν την ικανότητα και τις ευκαιρίες να συμμετέχουν σε συμπράξεις και δίκτυα
 • Υποστηρίζονται από αξιόλογα συστήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών ηγετών

Οι χώρες που έχουν επιτυχώς μεταβάλει τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι εκείνες στις οποίες διασφαλίζεται βιώσιμη επένδυση στους βασικούς τομείς που καλύπτονται από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, οι χώρες αυτές ενδυναμώνουν το πλαίσιο αξιολόγησής τους, προάγοντας μια κουλτούρα αυτοαξιολόγησης και αναπτύσσοντας την δυνατότητα των ενδιαφερόμενων ομάδων στον χώρο της εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν δεδομένα από παρακολούθηση.

Μάθετε περισσότερα

 • Μια πλήρης έκθεση διερευνά τις συνθήκες στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να επιτρέψουν ή να περιορίσουν τη θετική αλλαγή στα σχολεία
 • 12 περιπτωσιολογικές μελέτες διερευνούν τις εθνικές προσεγγίσεις και καινοτομίες εκ μέρους μεμονωμένων σχολείων. Περιλαμβάνουν τις προοπτικές των βασικών εθνικών ειδικών και ομάδων ενδιαφερομένων στην εκπαίδευση, οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη και συμμετείχαν σε εργαστήρια
 • 24 ξεχωριστά προφίλ δίνουν στα γρήγορα μια εικόνα των αλλαγών και εμπειριών σε κάθε σχολείο

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: Μελέτη σχετικά με την υποστήριξη της σχολικής καινοτομίας στην Ευρώπη

Συντάχθηκε από το PPMI για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύτηκε το 2018

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Κροατία Vežice, Rijeka Σχολείο Zadar, Επαρχία Zadar
Eσθονία Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Γερμανία Wolfgang-Borchert-School, Βερολίνο Κοινοτικό Σχολείο Friedenauer, Βερολίνο
Ελλάδα 4ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας, Νομός Βοιωτίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου, Νομός Βοιωτίας
Ουγγαρία Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc IV. Δημοτικό Σχολείο Bela, Hejőkeresztúr
Iταλία I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Σικελία) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania (Σικελία)
Λιθουανία Vyturys progymnasium, Panevėžys Προγυμνάσιο Salduvės, Šiauliai
Κάτω Χώρες De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Ρουμανία Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Ισπανία Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Clara Campoamor (CEIP), Γρανάδα Δημοτικό σχολείο της Σιέρα Νεβάδα, Γρανάδα
Σουηδία Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Ηνωμένο Βασίλειο Σχολείο και Κοινοτικό Κολλέγιο President Kennedy, Κόβεντρι Δημοτικό Σχολείο Willenhall Community, Κόβεντρι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ στα Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Επισκόπηση των καινοτομιών στις περιπτωσιολογικές μελέτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Μεθοδολογία και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα