Πόροι

Δημοσιεύσεις, οδηγοί και διδακτικά υλικά για να μένετε ενήμεροι και να βελτιώσετε τη παιδαγωγική πρακτική

Δημοσιεύσεις

Εκθέσεις και μελέτες αναφορικά με πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση τόσο Ευρωπαϊκού όσο και εθνικού επιπέδου.

Εμφάνιση όλων

Οδηγοί (tutorials)

Πρακτικές ιδέες και έμπνευση για εκπαιδευτικούς και σχολεία.

Εμφάνιση όλων

Διδακτικά υλικά

Ευέλικτα διδακτικά υλικά που δημιουργήθηκαν από τους θεσμούς της ΕΕ και από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων

Πακέτα Έργου eTwinning

Τα πακέτα έργων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοια έργα ή ως εργαλεία που εμπνέουν φρέσκιες ιδέες.

Εμφάνιση όλων