Πολιτική απορρήτου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό ("DG EAC"), ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ("EACEA") καθώς και το EUN Partnership («EUN») ως πάροχος υπηρεσιών του EACEA δεσμεύονται ότι θα τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η πλατφόρμα School Education Gateway συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) Αρ. 2018/1725 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους θεσμούς, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης [i] («τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»). Όλα τα δεδομένα συλλέγονται σε μία βάση δεδομένων που φιλοξενείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι κατανοείτε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της πλατφόρμας School Education Gateway.

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (ελεγκτής δεδομένων);

Ελεγκτής δεδομένων είναι ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Το άτομο που ορίζεται υπεύθυνο για τις λειτουργίες επεξεργασίας είναι:  

Προϊστάμενος Μονάδας A6 του EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και πώς;

A. Προφίλ χρήστη: Προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες για τον οργανισμό

Τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του School Education Gateway όταν ένας χρήστης δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Εφόσον το επιλέξουν, τα μέλη μπορούν επίσης να συνδεθούν με έναν ή περισσότερους oοργανισμούς.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια δεδομένα παραχωρούνται υποχρεωτικά και ποια προαιρετικά από άτομα και οργανισμούς κατά την εγγραφή τους στο School Education Gateway.

Προσωπικές πληροφορίες Πληροφορίες για τον οργανισμό
Υποχρεωτικές Όνομα
Επώνυμο
Email
Είδος χρήστη
Χώρα
Όνομα οργανισμού
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Περιφέρεια
Tύπος
PIC (Κωδικός Αναγνώρισης Συμμετέχοντα)
Υπεύθυνος επικοινωνίας (σύνδεσμος με το προφίλ υπάρχοντος χρήστη)
Υποχρεωτικές Εικόνα Περιγραφή
URL ιστοσελίδας
URL στο Facebook
URL στο Twitter
URL στο LinkedIn
Εικόνα

B. Πληροφορίες από τη συμμετοχή σε διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων

Το School Education Gateway προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων μέσω του Teacher Academy. Η εγγραφή σε έναν διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο School Education Gateway (βλέπε παραπάνω), αλλά δεν απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων, είναι δυνατή η συλλογή των εξής δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται "προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες":

 • Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από άτομα που παρακολούθησαν τα μαθήματα, όπως υποβεβλημένες εργασίες, εργασίες βαθμολογημένες από άλλους συμμετέχοντες και βαθμολογία από άλλους συμμετέχοντες.
 • Δεδομένα του κύκλου μαθημάτων, όπως απαντήσεις των συμμετεχόντων στα κουίζ, αναρτήσεις στα φόρουμ και έρευνες.
 • Πληροφορίες όπως σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο και άλλοι πόροι, διαμοιρασμένοι μέσω δημόσιων φόρουμ (ή παρεμφερή εργαλεία επικοινωνίας τρίτων μερών, όπως το Padlet ή το Tricider). Τα εν λόγω φόρουμ μπορεί να βρίσκονται στην πλατφόρμα, να ενσωματώνονται σε αυτήν ή να παρέχεται σύνδεσμος προς αυτά από την πλατφόρμα.
 • Η χρήση εξωτερικών εργαλείων τρίτων μερών είναι προαιρετική στο πλαίσιο των διαδικτυακών κύκλων μαθημάτων. Τα εργαλεία αυτά υπόκεινται σε διαχείριση από ιστοσελίδες τρίτων μερών που εφαρμόζουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Κατά την εγγραφή τους σε αυτά οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η χρήση των προσωπικών τους δεδομένων θα τύχει επεξεργασίας από τα εν λόγω τρίτα μέρη (ως ελεγκτές). Σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου των ιστοσελίδων τρίτων μερών για πιο αναλυτικές πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σε φόρουμ και άλλα εργαλεία συζήτησης θα είναι ορατές στην πλατφόρμα από τους υπόλοιπους χρήστες του διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις και εκτός της πλατφόρμας. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να είναι πάντα προσεκτικοί όταν αναρτούν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες και να βεβαιώνονται ότι έχουν εξασφαλίσει τις αντίστοιχες άδειες για την κοινοποίηση κάθε είδους πόρων, όπως εικόνες.  

Γ. Πληροφορίες από ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων μερών

Το School Education Gateway έχει δικαίωμα να λάβει "προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες" (πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη) όταν οι χρήστες επισκέπτονται ή συνδέονται με ιστοσελίδα τρίτου μέρους που παραθέτει πληροφορίες στην πλατφόρμα, π.χ. Facebook, Twitter ή Padlet. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται κείμενο και/ή εικόνες από την ιστοσελίδα τρίτου μέρους.

Το School Education Gateway επίσης λαμβάνει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (ειδικά το όνομα χρήστη, το μοναδικό ID χρήστη στην ιστοσελίδα του τρίτου μέρους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη) από ιστοσελίδα τρίτου μέρους αν ο χρήστης συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εξουσιοδότησης του ιστοτόπου τρίτου μέρους: Facebook, Twitter, Google ή LinkedIn.

Οι ιστοσελίδες τρίτου μέρους που παρέχουν εργαλεία και υπηρεσίες σχετικές με διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων, όπως διαδικτυακά κουίζ, μηχανισμούς βαθμολόγησης άλλων συμμετεχόντων ή λειτουργικότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους χρήστες ενδέχεται επίσης να συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εν λόγω συνεργαζόμενου ιστότοπου από το άτομο κατά την ενασχόλησή του με τέτοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων μερών μπορεί να μοιραστούν δεδομένα με το School Education Gateway με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του School Education Gateway, των υπηρεσιών της ιστοσελίδας τρίτου μέρους και της εκπαιδευτικής εμπειρίας του ατόμου. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το πόσος χρόνος αφιερώθηκε στον συνεργαζόμενο ιστότοπο (partner site) και τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης. Η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου είναι πάντα προαιρετική στο πλαίσιο των διαδικτυακών κύκλων μαθημάτων.

Δ. Άλλα δεδομένα

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να αναρτήσουν δημόσια σχόλια στα άρθρα που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να αναρτήσουν δημόσια σχόλια, κριτικές ή καταχωρίσεις στα «Εργαλεία Erasmus+» (Κατάλογος Κύκλων Μαθημάτων, Ευκαιρίες Κινητικότητας και Στρατηγικές Συμπράξεις) και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις που παρατίθενται στον σύνδεσμο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα υποβολής πληροφοριών με σκοπό τη δημοσίευση των σχολίων, των κριτικών ή των καταχωρίσεών τους.

Οι χρήστες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις των χρηστών στην πλατφόρμα με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν.

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια ή να εγγράφονται σε συγκεκριμένες λίστες αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι χρήστες υποβάλλουν πληροφορίες με σκοπό τη συμμετοχή σε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Θα συλλέγονται πληροφορίες όπως η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη, ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), ο φυλλομετρητής ιστού (web browser), το λειτουργικό σύστημα, ο κατά προσέγγιση αριθμός των φορών χρήσης, ο παραπέμπων ιστότοπος, συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις χρηστών με τη λειτουργικότητα συστημάτων και κάθε παρεμφερές δεδομένο που ανταλλάσσεται μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και των διακομιστών της πλατφόρμας School Education Gateway. Οι πληροφορίες δεν θα συνδέονται με λογαριασμούς συγκεκριμένων χρηστών παρά μόνο για την ανίχνευση της δραστηριότητας συγκεκριμένου χρήστη στην περίπτωση υποψίας παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων.

Τέλος, αθροιστικά στατιστικά δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε τακτά διαστήματα, μεταξύ των οποίων αλλά όχι αποκλειστικά, ο αριθμός των χρηστών σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, οι κύκλοι μαθημάτων που επιλέχτηκαν από τους χρήστες και η χρήση των λογαριασμών.

3. Για ποιον σκοπό υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;  

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου:

 • Να επιτραπεί στους εγγεγραμμένους χρήστες η χρήση υπηρεσιών της πλατφόρμας, όπως:
  • ανάρτηση σχολίων, κριτικών και καταχωρίσεων,
  • χρήση διάφορων γνωρισμάτων της πλατφόρμας, όπως αγαπημένων ή αποθηκευμένων αναζητήσεων και
  • εμπλουτισμό των προφίλ των χρηστών.
 • Να καθίσταται δυνατή η απόκριση σε ερωτήσεις προς την υπηρεσία παροχής βοήθειας, η διαχείριση προτεινόμενων επαφών, αντικειμένων για τα οποία έγινε αναφορά κ.λπ.,
 • Να καταστεί δυνατή η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών του School Education Gateway σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού,
 • Να επιτραπούν και να διευκολυνθούν δραστηριότητες παρακολούθησης και έρευνας,
 • Να εξυπηρετηθούν σκοποί προσέγγισης των χρηστών και επικοινωνίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας School Education Gateway και των υπηρεσιών της,
 • Να αποστέλλονται στους χρήστες ενημερωμένες και αξιόλογες πληροφορίες (π.χ. ενημερωτικό δελτίο ή επιστολή στους παρόχους κύκλων μαθημάτων) σχετικά με το School Education Gateway και να ενημερώνονται οι χρήστες για άλλες σχετικές δραστηριότητες που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • Να καταστούν δυνατές η διοίκηση και υλοποίηση διαδικτυακών κύκλων μαθημάτων μεταξύ των οποίων:
  • η παρακολούθηση της φοίτησης σε επιμορφωτικούς κύκλους μαθημάτων, της προόδου και της ολοκλήρωσης ενοτήτων από μεμονωμένους χρήστες,
  • η κοινοποίηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών και επιδόσεων σε έναν ορισμένο διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων με τους καθηγητές ή τους συντονιστές που διδάσκουν τα μαθήματα ή εμπλέκονται στη διοργάνωση του κύκλου μαθημάτων,
  • η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να συμβάλουν στους διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων, μέσω βαθμολόγησης, σχολίων, βιβλιοδεικτών, προσθήκης ετικετών (tagging), συμπλήρωσης κουίζ, συμμετοχής σε φόρουμ και άλλων εργαλείων επικοινωνίας και μεταφόρτωσης ιδίων πόρων,
  • η παρουσίαση και περιληπτική απόδοση των αποτελεσμάτων ενός κύκλου μαθημάτων,
  • η επανάχρηση και παραπομπή αναρτήσεων σε φόρουμ και εργαλεία επικοινωνίας σε τρέχουσες και μελλοντικές εκδόσεις των κύκλων μαθημάτων και των μηνυμάτων που επικοινωνούνται στο πλαίσιο αυτών και για τη βελτίωση μελλοντικών προσφερόμενων κύκλων μαθημάτων,
  • η οργάνωση των χρηστών σε ομαδικές ή θεματοκεντρικές δραστηριότητες.
 • Να καταστεί δυνατή και να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών στο πλαίσιο του παρόντος και παρεμφερών μελλοντικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ελέγχου της πρόσβασης, της ανίχνευσης της συχνότητας χρήσης, συμπεριφορών αναζήτησης, προτιμήσεων και ρυθμίσεων,
 • Να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και περιληπτική απόδοση των συνεισφορών των χρηστών στα φόρουμ και άλλα εργαλεία συζητήσεων,
 • Να εξασφαλιστούν αθροιστικά στατιστικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων αλλά όχι αποκλειστικά, ο αριθμός των χρηστών σε δεδομένη χρονική περίοδο, τα προτιμώμενα θέματα και/ή οι χώρες που επιλέχτηκαν από μέλη και η συχνότητα χρήσης των λογαριασμών.

4. Πού βασίζεται νομικά η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που διεξάγεται για το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει εκχωρηθεί στον θεσμό ή τον φορέα της Ένωσης (όπως ορίζονται από την Ενωσιακή Νομοθεσία) (άρθρο 5(1)(α) του Κανονισμού 2018/1725),

 • «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τους νέους και τον αθλητισμό όπως θεσπίστηκε από τον Κανονισμό (EΕ) Αρ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 και τις ακυρωτικές Αποφάσεις Αρ. 1719/2006/EC, Αρ. 1720/2006/EC και Αρ. 1298/2008/EC (OJ L 347 of 20.12.2013, σελ. 50–73)
 • Εκτελεστική Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2013 της Επιτροπής που θεσπίζει τον «Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και καταργεί την Απόφαση 2009/336/EC (2013/776/EU): Άρθρο 3(α).
 • Σύμβαση Υπηρεσιών 2017-3597, 2017-3598 και 2017-3599 μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και του EUN Partnership AISBL.

Επεξεργασία που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω νομικές βάσεις βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου στο οποίο αφορούν τα δεδομένα (άρθρο 5(1)(δ) του Κανονισμού 2018/1725).

5. Πόσο καιρό φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεδομένα που αφορούν σε στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς φυλάσσονται για ολόκληρη τη διάρκεια του School Education Gateway με αθροιστική, ανώνυμη μορφή.

Δεδομένα που αφορούν στο προφίλ του χρήστη φυλάσσονται για τρία χρόνια από την τελευταία φορά που συνδέθηκε ο χρήστης. Τρία χρόνια μετά την τελευταία σύνδεση, το προφίλ του χρήστη αυτόματα καθίσταται ανενεργό, δηλαδή δεν είναι πλέον ορατό στους υπόλοιπους χρήστες. Μια ειδοποίηση αποστέλλεται στον χρήστη που τον/την ειδοποιεί ότι ο προφίλ του/της κατέστη ανενεργό και ότι μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου τον λογαριασμό του/της αν συνδεθεί ξανά εντός δύο εβδομάδων. Αν ο χρήστης δεν συνδεθεί εντός δύο εβδομάδων, το προφίλ του/της θα απενεργοποιηθεί διά παντός. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες στη συνέχεια καθίστανται ανώνυμες. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης πιθανώς έχει εισαγάγει μέσω εργαλείων τρίτων μερών (π.χ. κατά τη διάρκεια κάποιου διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων που χρησιμοποίησε ένα εξωτερικό διαδικτυακό εργαλείο, όπως το Facebook, το Twitter ή το Padlet) δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του ελεγκτή δεδομένων και συνεπώς δεν αφορούν στην ανωνυμοποίηση.

Για την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή ενός λογαριασμού, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής βοήθειας στο: support@schooleducationgateway.eu.

Στην περίπτωση που οι χρήστες ζητήσουν την απενεργοποίηση του προφίλ τους ή που το προφίλ τους απενεργοποιηθεί αυτόματα, τα δεδομένα δεν θα είναι ορατά στους υπόλοιπους χρήστες του School Education Gateway. Τα δεδομένα θα φυλάσσονται αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή που δεν επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση. Αν οι χρήστες με απενεργοποιημένο προφίλ επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή εκ νέου. Τα δεδομένα παραμένουν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς στη διάθεση του EACEA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών, αρχών υπεύθυνων για την υλοποίηση του School Education Gateway και άλλων τρίτων μερών (βλ. σημείο 3) κατόπιν εξουσιοδότησης του ελεγκτή δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή.

6. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον αποκαλύπτονται;

Για τους σκοπούς που παρατέθηκαν αναλυτικά παραπάνω, η πρόσβαση στα πλήρη δεδομένα περιορίζεται αυστηρά:

 • στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC)
 • στο αρμόδιο προσωπικό του EACEA
 • στο αρμόδιο προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών EUN Partnership

Ορισμένα δεδομένα που υποβάλλονται από χρήστες θα εμφανίζονται στη δημόσια περιοχή της πλατφόρμας του School Education Gateway, που σημαίνει ότι η πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα του. Ειδικότερα, τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι τα εξής:

Δεδομένα που αφορούν τον οργανισμό είναι ορατά σε όλους τους χρήστες μέσω της σελίδας του οργανισμού:

 • Όνομα, διεύθυνση, πόλη, χώρα, φωτογραφία, URL στο Facebook, URL στο Twitter, URL στο LinkedIn και ιστοσελίδα
 • Εγγεγραμμένοι χρήστες συνδεδεμένοι με τον οργανισμό (όνομα, επώνυμο, χώρα, φωτογραφία)
 • Καταχωρίσεις για Κύκλους Μαθημάτων, Ευκαιρίες Κινητικότητας και Στρατηγικές Συμπράξεις που αναρτώνται από τα μέλη του οργανισμού
 • Βαθμολόγηση με αστέρια με βάση τη μέση βαθμολογία των κύκλων μαθημάτων του οργανισμού (αν υπάρχει)
 • Λίστα κριτικών και βαθμολογιών που υπέβαλαν άλλοι χρήστες για τους κύκλους μαθημάτων του οργανισμού

Δεδομένα εγγεγραμμένων χρηστών:

 • Τα παρακάτω δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών είναι ορατά σε όλους τους χρήστες μόνο στη δημόσια σελίδα του οργανισμού (αν ο χρήστης είναι συνδέεται με έναν ή περισσότερους οργανισμούς): όνομα, επώνυμο, χώρα, εικονίδιο προεπισκόπησης (thumbnail) της φωτογραφίας (αν υπάρχει)
 • Πρόσβαση στη σελίδα προφίλ του χρήστη έχουν μόνοι άλλοι συνδεδεμένοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω πληροφοριών: όνομα, επώνυμο, χώρα, φωτογραφία, οργανισμός/οργανισμοί, άρθρα που προτιμάει το μέλος και αν ο χρήστης είναι επιβεβαιωμένος χρήστης του eTwinning.  
 • Κάθε καταχώριση, σχόλιο, κριτική και/ή βαθμολογία που γίνεται εκουσίως από εγγεγραμμένο χρήστη εμφανίζονται δημόσια, δηλαδή είναι ορατά στους χρήστες της ιστοσελίδας όταν βλέπουν το σχολιασμένο ή αξιολογημένο στοιχείο και επίσης ανακτήσιμα μέσω μηχανών αναζήτησης.
 • Η δραστηριότητα των χρηστών στους διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων είναι ορατή μόνο από τους εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν επίσης εγγραφεί στο συγκεκριμένο διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων.

Η μεταφορά συγκεκριμένων δεδομένων σε άλλα τρίτα μέρη (π.χ. ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια) μπορεί να επιτραπεί κατόπιν συγκεκριμένης εξουσιοδότησης του ελεγκτή δεδομένων, αλλά τα δεδομένα θα μεταφερθούν ανώνυμα.

Προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ουδέποτε για διαφημιστικούς σκοπούς.

7. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και όλες οι σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών (EUN).

Στο συμβόλαιο με τον πάροχο υπηρεσιών περιλαμβάνεται ρήτρα σύμβασης, η οποία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας που συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι λειτουργίες των υπολογιστικών κέντρων του παρόχου υπηρεσιών με βάση σύμβαση τηρούν τις οδηγίες και τις διατάξεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θεσπίζονται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας για αυτού του είδους τους διακομιστές και υπηρεσίες.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε το δικαίωμα να:

 • Αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε και σας αφορούν,
 • Αιτηθείτε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ή να προβείτε στη διόρθωση μόνος/μόνη σας στο προφίλ σας,
 • Αιτηθείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων,
 • Αιτηθείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
 • Αιτηθείτε μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό σε συνήθη αναγνώσιμη μηχανικά τυπική μορφή (φορητότητα δεδομένων),
 • Αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη περίπτωσή σας υπό τις διατάξεις του Άρθρου 23 του Κανονισμού 2018/1725.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που λαμβάνονται αποκλειστικά από μηχανές) που σας επηρεάζουν, όπως ορίζεται από τον νόμο.

9. Το δικαίωμα προσφυγής σας σε περίπτωση αντιδικίας σχετικά με ζήτημα που αφορά στα προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ελεγκτή δεδομένων στην προαναφερθείσα διεύθυνση και ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα (σημείο 1).

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του EACEA στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Μπορείτε να υποβάλετε διαμαρτυρία στον Ευρωπαίο Επόπτη για την Προστασία Δεδομένων ανά πάσα στιγμή: https://edps.europa.eu/

[i] Κανονισμός (EU) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους θεσμούς, τους φορείς, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ένωσης και την ελεύθερη διακίνηση ανάλογων δεδομένων και κατάργηση του (EC) Αρ. 45/2001 και το Κείμενο της Απόφασης Αρ. 1247/2002/EC που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, OJ L 295, 21.11.2018, σελ. 39.