Εργαλεία Erasmus+ - Όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο αυτό προσδιορίζουν τα κριτήρια στα οποία οφείλουν να ανταποκρίνονται οι καταχωρήσεις που θα αναρτώνται στα Εργαλεία Erasmus+. Προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και μακροχρόνια οφέλη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, όσοι πραγματοποιούν κάποια ανάρτηση πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο σημείο αυτό και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις προδιαγραφές του προγράμματος Erasmus+.

 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συμπληρώνουν την Αποποίηση Ευθύνης που ισχύει για το σύνολο του ιστότοπου.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε επίσης τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό (Tutorial).

Αποποίηση ευθύνης για τα Εργαλεία Εrasmus+

Ως χρήστης των Εργαλείων Erasmus+, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Τα Εργαλεία Erasmus+ παρέχονται στο πλαίσιο του School Education Gateway, μιας ψηφιακής πύλης που δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού.
 • Τα καταχωρημένα μαθήματα, οι ευκαιρίες κινητικότητας και τα αιτήματα για στρατηγικές συμπράξεις προσφέρονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με το περιεχόμενό τους, την παροχή ή τη διαχείρισή τους.
 • Καμία καταχώρηση δεν έχει λάβει προ-έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους Εθνικούς Φορείς, αλλά ζητείται από όσους αναρτούν περιεχόμενο να σέβονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται.
 • Η επιλογή προσφερόμενου μαθήματος σε φυσικό χώρο, ευκαιρίας κινητικότητας ή στρατηγικής σύμπραξης από τη βάση δεδομένων δεν εγγυάται την απονομή επιχορήγησης Erasmus+.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση κάποιου μαθήματος, ευκαιρίας κινητικότητας ή στρατηγικής σύμπραξης στο School Education Gateway προκειμένου να συμπεριληφθεί στην αίτηση Erasmus+.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

 • Η χρήση των Εργαλείων Erasmus+ είναι δωρεάν τόσο για όσους πραγματοποιούν κάποια ανάρτηση όσο και την αναζήτηση καταχωρήσεων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια μεμονωμένων χρηστών.
 • Οποιοσδήποτε μπορεί να αναρτήσει αίτηση για μάθημα σε φυσικό χώρο, ευκαιρία κινητικότητας ή στρατηγική σύμπραξη. Μοναδική προϋπόθεση, από τεχνικής άποψης, για τη δημιουργία μιας καταχώρισης είναι η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη που σχετίζεται με κάποιον οργανισμό/ ίδρυμα. Από τη στιγμή που υπάρχει ο λογαριασμός, οι χρήστες μπορούν να κάνουν καταχώρηση σε οποιαδήποτε ενότητα.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένα γνωρίσματα του School Education Gateway και των Εργαλείων Erasmus+ προϋποθέτει την εγγραφή σας, ώστε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να γίνετε μέλος.
 • Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, το School Education Gateway δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία υποχρέωση για τυχόν δυσλειτουργία της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών προβλημάτων πέραν του ελέγχου μας.
 • Το School Education Gateway δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιολογήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται σχετικά με κάποιο περιεχόμενο.
 • Το School Education Gateway διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ιστοσελίδα ή τα Εργαλεία Erasmus+ ή να μεταβάλει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Αν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Erasmus+, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά παρακάτω:

 • Τα άτομα που αναρτούν το περιεχόμενο είναι υπεύθυνα για την παροχή ακριβών και συναφών πληροφοριών στις καταχωρίσεις τους, καθώς επίσης για τη διατήρηση και ενημέρωση των πληροφοριών, όποτε χρειαστεί.
 • Όποιος δημοσιεύει υλικό οφείλει να διασφαλίζει ότι το όποιο περιεχόμενο συνεισφέρει στην πλατφόρμα είναι ακριβές (όπου αναφέρεται σε γεγονότα) και ειλικρινές (όπου αναφέρεται σε γνώμες).
 • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή αποστολή υλικού, εικόνων, βίντεο ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα από άτομα που δεν έχουν λάβει ειδικά για τον σκοπό άδεια.
 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να υποδύονται κάποιο άλλο άτομο ή φορέα ή να δίνουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία για τους ίδιους.
 • Δεν επιτρέπεται η παραποίηση των καταχωρίσεων ή μέρους αυτών (συμπεριλαμβανομένων τίτλων, περιγραφής, μεταδεδομένων, ημερομηνιών, στοιχείων επικοινωνίας κ.λπ.) κατ' οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να παραπλανήσει τους αναγνώστες ή να αποκρύψει συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ψευδών ή παραποιημένων πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη ορατότητα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή της υποβολής/υποκίνησης ψευδών κριτικών ή βαθμολογίας.

Παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω πολιτική αποδεκτής χρήσης συνιστά παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων επιτρπόμενης χρήσης της πλατφόρμας και ενδέχεται να επισύρει κάποιο ή όλα από τα παρακάτω μέτρα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη στέρηση του δικαιώματος χρήσης του ιστοτόπου μας.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απομάκρυνση τυχόν δημοσιεύσεων ή υλικού που αναρτήσατε στον ιστότοπο, εφόσον θεωρηθούν ανακριβείς, ανάρμοστες ή ασύμβατες με τους στόχους και το κοινό-στόχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή τυχόν κριτικής/σχολίου χρήστη και απαντήσεων σε αυτή/αυτό κατά την κρίση μας, αν είναι καταχρηστική/ό ή αν φαίνονται πλαστή/ό ή απλή αναπαραγωγή υπάρχουσας κριτικής/σχολίου. 
 • Έκδοση προειδοποίησης.

Η απόφαση σχετικά με τις αρμόζουσες συνέπειες της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα λαμβάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το ιστορικό του χρήστη στην πλατφόρμα. Ειδικότερα, η απόφαση σχετικά με τη μόνιμη άρση του δικαιώματος χρήσης της πλατφόρμας θα είναι δικαιολογημένη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει ήδη λάβει προειδοποίηση, στο πλαίσιο προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ότι τα δικαιώματά του θα αρθούν διά παντός σε περίπτωση νέας παραβίασης αυτών.

Στις περιπτώσεις διαγραφής μιας ορισμένης ανάρτησης οποιασδήποτε μορφής, άρσης του δικαιώματος χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή άρνησης της πρόσβασης σε αυτόν ή σε κάποιο από τα εργαλεία Erasmus+, έχετε δικαιώμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τους λόγους της απόφασης. Θα πρέπει να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση support@schooleducationgateway.eu. Αίτημα που θεωρείται καταχρηστικό, ιδιαίτερα λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, δεν θα απαντάται επί της ουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ενημερώνεστε ότι το αίτημα κρίθηκε καταχρηστικό και ότι δεν θα παρασχεθεί περαιτέρω απάντηση.

Μπορείτε να απευθύνετε τα σχόλιά σας σχετικά με τυχόν απόφαση άρσης των δικαιωμάτων σας να κάνετε χρήση της πλατφόρμας στη διεύθυνση EAC-SEG@ec.europa.eu εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Κατάλογος Μαθημάτων

 • Σκοπός του Καταλόγου Μαθημάτων είναι να χρησιμοποιείται για την ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικά με μαθήματα που πληρούν τα κριτήρια ως δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού υποστηριζόμενη από χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Erasmus+ (Βασική Δράση 1: Έργο κινητικότητας για το εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείων).
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.
 • Αν είσαστε πάροχος μαθημάτων, συμβουλευτείτε τις "Προδιαγραφές για μαθήματα σε φυσικό χώρο που δημοσιεύονται στον Κατάλογο Μαθημάτων" πιο κάτω στην παρούσα σελίδα.
 • Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, προς το παρόν, μόνο οι διαχειριστές του School Education Gateway μπορούν να δημοσιεύουν νέους διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων στον Κατάλογο Μαθημάτων.

Ευκαιρίες κινητικότητας

 • Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ευκαιριών κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση εργασιών, περιόδους παρατήρησης ή ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας σε σχολείο ή άλλον οργανισμό του εξωτερικού.
 • Οι δαπάνες μιας δραστηριότητας κινητικότητας προσωπικού είναι δυνατό να καλυφθούν με επιχορήγηση από το Erasmus+ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης κάθε (βλέπε Βασική Δράση 1: Πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης).
 • Μάθετε περισσότερα για τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.

Στρατηγικές Συμπράξεις

 • Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για την ανάρτηση ιδεών για έργα και ανακοινώσεων αναζήτησης εταίρων που είναι επιλέξιμες προς εξέταση ως Στρατηγικές Συμπράξεις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης:
  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία
  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • Μάθετε περισσότερα για τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.

Προδιαγραφές μαθημάτων σε φυσικό χώρο (on-site) που δημοσιεύονται στον Κατάλογο Μαθημάτων

Το παρόν έγγραφο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για τα επιμορφωτικά μαθήματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς σε σχέση με το Erasmus+. Προκειμένου να διασφαλίζονται μακροπρόθεσμα οφέλη στο μέγιστο βαθμό για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, οι πάροχοι των μαθημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές αυτές και να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+. Οι εν λόγω προδιαγραφές βοηθούν και τα σχολεία που αναζητούν κατάλληλα μαθήματα.

1. Συμμόρφωση με τον ορισμό της μαθησιακής κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης, όπως παρατίθεται στον Οδηγό του Προγράμματος

Τα μαθήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες και τους στόχους που τίθενται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τη Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε επίπεδο περιεχομένου, τοποθεσίας και διάρκειας των μαθημάτων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον Οδηγό του Προγράμματος.

2. Ύπαρξη Ευρωπαϊκής Διάστασης

Ευρωπαϊκή Διάσταση θα πρέπει να δίνεται στα μαθήματα, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και δομής. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί ποικιλοτρόπως, όπως με την επιλογή συμμετεχόντων με διαφορετικά προφίλ, τη δημιουργία πολυπολιτισμικών ομάδων και την εύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας για το μάθημα.

Η παρακολούθηση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να είναι ο καταλύτης για την καλύτερη κατανόηση και στοχασμό σχετικά τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο σχολείο του, καθώς και την ουσιώδη πραγμάτωση των εν λόγω προτεραιοτήτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επίσης, το μάθημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εκπαιδευτικός θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει α) εκπαιδευτικούς από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και β) εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ίδια βαθμίδα σχολικής εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) και σε συνεργασία με τους οποίους θα μπορεί να εκπονήσει νέα διεθνή έργα.

Κάθε Ευρωπαϊκό μάθημα είναι ταυτόχρονα ένα σεμινάριο δυνητικής οικοδόμησης επαφών, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη άλλων Ευρωπαϊκών έργων. Οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι το eTwinning παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, έτσι ώστε να προσφέρουν σε αυτούς και στα σχολεία όπου απασχολούνται ευκαιρίες στους τομείς της κοινωνικής δικτύωσης, της επικοινωνίας με συναδέλφους και τη συμμετοχή σε μαθησιακές εκδηλώσεις και συνεργατικά έργα μετά το πέρας των μαθημάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

3. Κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών σχολείων και εκπαιδευτικών με καλοσχεδιασμένες ποιοτικές σειρές μαθημάτων

Η επιμόρφωση που πραγματοποιείται στο εξωτερικό πρέπει να προσφέρει νέες προοπτικές στο σχολείο της χώρας από όπου προέρχεται ο εκάστοτε συμμετέχων, ευθυγραμμιζόμενη με τις ανάγκες και τις στρατηγικές που αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης. Επιπλέον, το σχέδιο του μαθήματος πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκάστοτε εκπαιδευτικών, όπως προσδιορίζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης, ερευνών σε εκπαιδευτικούς και άλλων συναφών πηγών. Τα μαθήματα πρέπει να παραδίδονται από έμπειρους ηγέτες που έχουν γνώση πολλών εθνικών συστημάτων και κάθε σειρά μαθημάτων θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων. 

Μια υψηλής ποιότητας σειρά μαθημάτων πρέπει:

 • Να είναι ενδιαφέρουσα και διαδραστική, διευκολύνοντας ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων
 • Να εστιάζει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
 • Να εξισορροπεί τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές των επιμέρους θεωριών
 • Να επιλέγει δραστηριότητες κατάλληλες για τη διάρκεια και τους στόχους της σειράς
 • Να χρησιμοποιεί ένα φάσμα μεθόδων κατά την παράδοση των μαθημάτων, προκειμένου να διεγείρεται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στις συναντήσεις και να εμπνέονται ώστε να ασκούν με τρόπο καινοτόμο το διδακτικό τους έργο στο μέλλον,
 • Να επιδεικνύεται ευελιξία κατά την παράδοση του μαθήματος ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων (π.χ. γλώσσες, επίπεδα ικανοτήτων, προηγούμενη εμπειρία),
 • Να παρέχονται ποικίλα μέσα, ώστε οι συμμετέχοντες να στοχάζονται σχετικά με όσα έμαθαν και να τα μοιράζονται με άλλους.

Οι πάροχοι που προσφέρουν μαθήματα μέσω του Καταλόγου Μαθημάτων υποχρεούνται να εγγυηθούν τη διοργάνωση των μαθημάτων σύμφωνα με τους οριζόμενους στόχους. Η περιγραφή των στόχων πρέπει να είναι λεπτομερής και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απλή και κατανοητή.

Υποχρεωτική είναι η παροχή πιστοποίησης για τους εκπαιδευτικούς, όπου θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παρακολούθησης, το θέμα των μαθημάτων και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του παρόχου του μαθήματος και η μορφοποίησή τους να καθιστά δυνατή τη χρήση τους κατά την επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Προτεινόμενο υπόδειγμα είναι το έγγραφο του Ευρωδιαβατηρίου Κινητικότητας (Europass Mobility).

4. Άλλες παροχές

Οι πάροχοι των μαθημάτων υποχρεούνται επίσης να μεριμνούν για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των χώρων διεξαγωγής των μαθημάτων, της διαμονής και των αναψυκτικών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τους συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες.

5. Διασφάλιση Μελλοντικών Αποτελεσμάτων

Οι πάροχοι των μαθημάτων οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το μάθημα θα εξασφαλίσει τα παρακάτω αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς:

 • Κοινωνική δικτύωση: συνεχή επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο μάθημα και με συναδέλφους σε σχολεία (π.χ. μέσω του eTwinning ή θεματικών συνεργατικών χώρων),
 • Μεταφορά κεκτημένης γνώσης και ικανοτήτων στη διδασκαλία τους (η επιτυχία αυτού θα εξαρτηθεί από τα σχολεία και τους παρόχους των μαθημάτων),
 • Επίδραση στο σχολείο τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στον στρατηγικό σχεδιασμό σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης του σχολείου.

6. Αξιολόγηση με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη των μαθημάτων στο μέλλον

Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί εγγενές μέρος κάθε σχεδίου μαθήματος. Οι πάροχοι οφείλουν να ανταποκρίνονται δεόντως στο αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης αναφορικά με την ποιότητα των μαθημάτων τους.