Εργαλεία Erasmus+ - Όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο αυτό προσδιορίζουν τα κριτήρια στα οποία οφείλουν να ανταποκρίνονται οι καταχωρήσεις που θα αναρτώνται στα Εργαλεία Erasmus+. Προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και μακροχρόνια οφέλη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, όσοι πραγματοποιούν κάποια ανάρτηση πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο σημείο αυτό και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις προδιαγραφές του προγράμματος Erasmus+.

 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συμπληρώνουν την Αποποίηση Ευθύνης που ισχύει για το σύνολο του ιστότοπου.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε επίσης τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό (Tutorial).

Αποποίηση ευθύνης για τα Εργαλεία Εrasmus+

Ως χρήστης των Εργαλείων Erasmus+, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Τα Εργαλεία Erasmus+ παρέχονται στο πλαίσιο του School Education Gateway, μιας ψηφιακής πύλης που δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
 • Τα καταχωρημένα μαθήματα, οι ευκαιρίες κινητικότητας και τα αιτήματα για στρατηγικές συμπράξεις προσφέρονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με το περιεχόμενό τους, την παροχή ή τη διαχείρισή τους.
 • Καμία καταχώρηση δεν έχει λάβει προ-έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους Εθνικούς Φορείς, αλλά ζητείται από όσους αναρτούν περιεχόμενο να σέβονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται.
 • Η επιλογή προσφερόμενου μαθήματος σε φυσικό χώρο, ευκαιρίας κινητικότητας ή στρατηγικής σύμπραξης από τη βάση δεδομένων δεν εγγυάται την απονομή επιχορήγησης Erasmus+.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση κάποιου μαθήματος, ευκαιρίας κινητικότητας ή στρατηγικής σύμπραξης στο School Education Gateway προκειμένου να συμπεριληφθεί στην αίτηση Erasmus+.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

 • Η χρήση των Εργαλείων Erasmus+ είναι δωρεάν τόσο για όσους πραγματοποιούν κάποια ανάρτηση όσο και την αναζήτηση καταχωρήσεων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια μεμονωμένων χρηστών.
 • Οποιοσδήποτε μπορεί να αναρτήσει αίτηση για μάθημα σε φυσικό χώρο, ευκαιρία κινητικότητας ή στρατηγική σύμπραξη. Μοναδική προϋπόθεση, από τεχνικής άποψης, για τη δημιουργία μιας καταχώρισης είναι η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη που σχετίζεται με κάποιον οργανισμό/ ίδρυμα. Από τη στιγμή που υπάρχει ο λογαριασμός, οι χρήστες μπορούν να κάνουν καταχώρηση σε οποιαδήποτε ενότητα.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένα γνωρίσματα του School Education Gateway και των Εργαλείων Erasmus+ προϋποθέτει την εγγραφή σας, ώστε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να γίνετε μέλος.
 • Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, το School Education Gateway δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία υποχρέωση για τυχόν δυσλειτουργία της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών προβλημάτων πέραν του ελέγχου μας.
 • Το School Education Gateway δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιολογήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται σχετικά με κάποιο περιεχόμενο.
 • Το School Education Gateway διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ιστοσελίδα ή τα Εργαλεία Erasmus+ ή να μεταβάλει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Αν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Erasmus+, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά παρακάτω:

 • Τα άτομα που αναρτούν το περιεχόμενο είναι υπεύθυνα για την παροχή ακριβών και συναφών πληροφοριών στις καταχωρίσεις τους, καθώς επίσης για τη διατήρηση και ενημέρωση των πληροφοριών, όποτε χρειαστεί.
 • Όποιος δημοσιεύει υλικό οφείλει να διασφαλίζει ότι το όποιο περιεχόμενο συνεισφέρει στην πλατφόρμα είναι ακριβές (όπου αναφέρεται σε γεγονότα) και ειλικρινές (όπου αναφέρεται σε γνώμες).
 • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή αποστολή υλικού, εικόνων, βίντεο ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα από άτομα που δεν έχουν λάβει ειδικά για τον σκοπό άδεια.
 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να υποδύονται κάποιο άλλο άτομο ή φορέα ή να δίνουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία για τους ίδιους.
 • Δεν επιτρέπεται η παραποίηση των καταχωρίσεων ή μέρους αυτών (συμπεριλαμβανομένων τίτλων, περιγραφής, μεταδεδομένων, ημερομηνιών, στοιχείων επικοινωνίας κ.λπ.) κατ' οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να παραπλανήσει τους αναγνώστες ή να αποκρύψει συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ψευδών ή παραποιημένων πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη ορατότητα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή της υποβολής/υποκίνησης ψευδών κριτικών ή βαθμολογίας.

Παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω πολιτική αποδεκτής χρήσης συνιστά παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων επιτρπόμενης χρήσης της πλατφόρμας και ενδέχεται να επισύρει κάποιο ή όλα από τα παρακάτω μέτρα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη στέρηση του δικαιώματος χρήσης του ιστοτόπου μας.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απομάκρυνση τυχόν δημοσιεύσεων ή υλικού που αναρτήσατε στον ιστότοπο, εφόσον θεωρηθούν ανακριβείς, ανάρμοστες ή ασύμβατες με τους στόχους και το κοινό-στόχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή τυχόν κριτικής/σχολίου χρήστη και απαντήσεων σε αυτή/αυτό κατά την κρίση μας, αν είναι καταχρηστική/ό ή αν φαίνονται πλαστή/ό ή απλή αναπαραγωγή υπάρχουσας κριτικής/σχολίου. 
 • Έκδοση προειδοποίησης.

Η απόφαση σχετικά με τις αρμόζουσες συνέπειες της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα λαμβάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το ιστορικό του χρήστη στην πλατφόρμα. Ειδικότερα, η απόφαση σχετικά με τη μόνιμη άρση του δικαιώματος χρήσης της πλατφόρμας θα είναι δικαιολογημένη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει ήδη λάβει προειδοποίηση, στο πλαίσιο προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ότι τα δικαιώματά του θα αρθούν διά παντός σε περίπτωση νέας παραβίασης αυτών.

Στις περιπτώσεις διαγραφής μιας ορισμένης ανάρτησης οποιασδήποτε μορφής, άρσης του δικαιώματος χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή άρνησης της πρόσβασης σε αυτόν ή σε κάποιο από τα εργαλεία Erasmus+, έχετε δικαιώμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τους λόγους της απόφασης. Θα πρέπει να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση support@schooleducationgateway.eu. Αίτημα που θεωρείται καταχρηστικό, ιδιαίτερα λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, δεν θα απαντάται επί της ουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ενημερώνεστε ότι το αίτημα κρίθηκε καταχρηστικό και ότι δεν θα παρασχεθεί περαιτέρω απάντηση.

Μπορείτε να απευθύνετε τα σχόλιά σας σχετικά με τυχόν απόφαση άρσης των δικαιωμάτων σας να κάνετε χρήση της πλατφόρμας στη διεύθυνση EAC-SEG@ec.europa.eu εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Κατάλογος Μαθημάτων

 • Σκοπός του Καταλόγου Μαθημάτων είναι να χρησιμοποιείται για την ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικά με μαθήματα που πληρούν τα κριτήρια ως δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού υποστηριζόμενη από χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Erasmus+ (Βασική Δράση 1: Έργο κινητικότητας για το εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείων).
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.
 • Αν είσαστε πάροχος μαθημάτων, συμβουλευτείτε τα "Πρότυπα ποιότητας για μαθήματα στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 (μαθησιακή κινητικότητα ατόμων)" πιο κάτω στην παρούσα σελίδα.
 • Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, προς το παρόν, μόνο οι διαχειριστές του School Education Gateway μπορούν να δημοσιεύουν νέους διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων στον Κατάλογο Μαθημάτων.

Ευκαιρίες κινητικότητας

 • Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ευκαιριών κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση εργασιών, περιόδους παρατήρησης ή ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας σε σχολείο ή άλλον οργανισμό του εξωτερικού.
 • Οι δαπάνες μιας δραστηριότητας κινητικότητας προσωπικού είναι δυνατό να καλυφθούν με επιχορήγηση από το Erasmus+ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης κάθε (βλέπε Βασική Δράση 1: Πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης).
 • Μάθετε περισσότερα για τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.

Στρατηγικές Συμπράξεις

 • Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για την ανάρτηση ιδεών για έργα και ανακοινώσεων αναζήτησης εταίρων που είναι επιλέξιμες προς εξέταση ως Στρατηγικές Συμπράξεις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης:
  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία
  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • Μάθετε περισσότερα για τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στον ιστότοπο του Erasmus+.

Πρότυπα ποιότητας για μαθήματα στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 (μαθησιακή κινητικότητα ατόμων)

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει τις προδιαγραφές για τα επιμορφωτικά μαθήματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς σε σχέση με το Erasmus+. Αφορά την ενημέρωση και τη διαφάνεια, το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και άλλα θέματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό μακροχρόνιο όφελος για σχολεία και εκπαιδευτικούς, οι πάροχοι των μαθημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά και να τηρούν τους στόχους και τα πρότυπα του προγράμματος Erasmus+. Οι προδιαγραφές λογικά βοηθούν επίσης τα σχολεία να αναζητήσουν κατάλληλα μαθήματα.