Υποστηρικτικά Υλικά

Τρία εργαλεία και πληροφορίες που βοηθούν τα σχολεία να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους για το Erasmus+

Κατάλογος μαθημάτων

Κατάλογος μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολείων.

Εμφάνιση όλων

Προσθήκη μαθήματος

Πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης υπό τη Βασική Δράση 1 (ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας και επιμόρφωση προσωπικού). Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες κινητικότητας

Ευκαιρίες ανάληψης διδακτικών καθηκόντων και παρακολούθησης εργασιών σε ένα σχολείο/οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό για το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Εμφάνιση όλων

Προσθήκη ευκαιρίας κινητικότητας

Πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης υπό τη Βασική Δράση 1 (ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας και επιμόρφωση προσωπικού). Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις

Αναζήτηση σχολείων/οργανισμών από όλη την Ευρώπη ως εταίρων για την εκπόνηση κοινών έργων με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Εμφάνιση όλων

Προσθήκη αιτήματος για στρατηγική σύμπραξη

Στρατηγικές συμπράξεις υπό τη Βασική Δράση 2 (αναζήτηση εταίρων). Διαβάστε περισσότερα