Συναρπαστική διδασκαλία και μάθηση την ψηφιακή εποχή

Image: Sergey Nivens / Shutterstock.com

Οι ψηφιακοί χώροι αποτελούν το φυσικό περιβάλλον των σύγχρονων νέων – όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά (εδώ και κάποια χρόνια) και κατά τις ώρες του σχολείου. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν βελτιώνει τα μαθήματα παρά μόνο αν οι εκπαιδευτικοί την ενσωματώσουν στην διδακτική πράξη. Αφήστε τα παρακάτω έργα να ανοίξουν για εσάς τον δρόμο σε αυτόν τον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα!

DICHE: Ψηφιακή καινοτομία στην Πολιτιστική Αγωγή και την Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά σε σχέση με τη μάθηση τον 21ο αιώνα

DICHE logo

Tο έργο DICHE – Digital Innovation in Cultural and Heritage Education (Ψηφιακή καινοτομία στην Πολιτιστική Αγωγή και την Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά) – είναι ιδανικό για το 2018, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επαληθεύοντας το όνομά του, το DICHE επιδιώκει να «ενσωματώσει ψηφιακούς πόρους και ευκαιρίες για την πολιτιστική αγωγή και την εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά στο δημοτικό». Για τον σκοπό αυτόν, έχει δημιουργήσει ένα μενού ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για την πολιτιστική αγωγή και την εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά, με περισσότερες από 40 ιδέες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν – είτε στην τάξη τους, είτε στο μουσείο της περιοχής είτε σε κάποιο πολιτιστικό κέντρο ή κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα σενάρια περιλαμβάνουν ψηφιακή αφήγηση ιστοριών για την αναβάθμιση των επισκέψεων στα μουσεία, μαθησιακά σενάρια για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών υλικών που προσφέρονται και συμβουλές για εργαλεία, όπως το TimeGlider, το Minecraft και το Cardboard. Το μενού βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που συστάθηκε από τους εταίρους του έργου.

Επιπλέον, το έργο οδήγησε στη δημιουργία δύο εφαρμογών: της εφαρμογής DICHE για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών και της εφαρμογής Musetech, που προσδίδει μια κοινωνική διάσταση στα εργαλεία και τις πρακτικές του DICHE.

Το DICHE είναι μια Στρατηγική Σύμπραξη του Erasmus+ που υλοποιείται από το 2015 ως το 2018. Οι έξι συνεργαζόμενοι φορείς προέρχονται από τη Φλάνδρα του Βελγίου, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και καλύπτουν το σημείο στο οποίο συναντώνται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά και η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning).

MENTEP: MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy

MENTEP logo

Η ψηφιακή παιδαγωγική ικανότητα – δηλαδή, η «επάρκεια στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία … και η γνώση των συνεπειών αυτής στη μάθηση» (Laurillard, 2012) – συνιστά καίρια δεξιότητα για τον 21ο αιώνα. Επίσης χρήζει περαιτέρω βελτίωσης στη σφαίρα της εκπαίδευσης. Το έργο MENTEP αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτού μέσω του φιλόδοξου TET-SAT – συντομογραφία για τη φράση Technology-Enhanced Teaching Self-Assessment Tool (Εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική).

Το TET-SAT είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων: αφού απαντήσουν 30 ερωτήσεις που αφορούν στην εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, η οποία περιλαμβάνει μια βαθμολογία και μια σύγκριση με άλλους συναδέλφους, καθώς και συνδέσμους για εθνικούς επιμορφωτικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτόν, τους δίνεται η δυνατότητα να στοχαστούν σχετικά με τις ανάγκες τους, κάτι που θα τους οδηγήσει να θέσουν (και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να κατακτήσουν) καινούργιους στόχους.

TET-SAT result screencap

To τελικό συνέδριο του έργου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018. Αν δεν καταφέρατε να παρευρεθείτε, μπορείτε να πάρετε μέρος στο επερχόμενο ΜΟΟC «Promoting Technology-Enhanced Teaching» για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το TET-SAT. Στο μεταξύ, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το TET-SAT σε αυτό το φυλλάδιο.

Το MENTEP είναι ένα Πείραμα στο πλαίσιο του Erasmus+ που ξεκίνησε το 2015 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2018. Τον συντονισμό του έχει αναλάβει το European Schoolnet και την υλοποίησή του 16 εταίροι από 13 χώρες. Η συμμετοχή στις δοκιμές ήταν έντονη, καθώς πήραν μέρος 7.300 εκπαιδευτικοί από 11 χώρες.

GAMES for Inclusion and Learning (GAMES για την Ένταξη και τη Μάθηση)

GAMES for Learning header

Tο έργο GAMES ανέπτυξε καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, στοχεύοντας τόσο τα γενικά σχολεία όσο και τα σχολεία για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και περιλαμβάνοντας - ασφαλώς - παιχνίδια. Μοιράζεται πολλές από τις ιδέες που βρίσκονται πίσω από το Maker Education, όπως την ενεργό συμμετοχή και το ενδιαφέρον που γεννάει η διαδικασία της δημιουργίας και τα οφέλη της «εποικοδομητικής αποτυχίας» (falling forward), όπου τα λάθη συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης.

Ο αντίκτυπος του έργου ήταν απτός:

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια δεκαεξάχρονη με αυτισμό έφτιαξε ένα παιχνίδι στο Scratch βασισμένο στον Ψαλιδοχέρη, μια αγαπημένη της ταινία και κατάφερε να συγκεντρώνεται για 20 λεπτά κάθε φορά αντί για 2 λεπτά, όπως συνήθως.

Την ίδια στιγμή, μαθητές δημοτικού σχολείου στη Σουηδία έγραψαν παραμύθια και στη συνέχεια προγραμμάτισαν ψηφιακά παιχνίδια σε σχέση με αυτά, κάτι που έκανε έναν μαθητή να παρατηρήσει «Μπορεί, λοιπόν, αυτό να είναι εκπαίδευση;» και έναν άλλον ότι «Αντιμετώπιζα διαρκώς προβλήματα και έπειτα πήρα έμπνευση από φίλους, εκπαιδευτικούς, άλλα παιχνίδια ή απλά δοκίμασα άλλους τρόπους».

Περισσότερες τέτοιες ιστορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ωφελειών και των δυσκολιών που ανακάλυψαν οι εκπαιδευτικοί και του λογισμικού που χρησιμοποίησαν.

Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν ενσωματωθεί σε ένα επίτομο έργο, μαζί με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις βασικές αρχές, τους πόρους του έργου και άλλα. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα ευρήματα του έργου στο έγγραφο με τα Συμπεράσματα.

Το GAMES χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε από σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία από το 2015 ως το 2017. Έχει χαρακτηριστεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Για να ανακαλύψετε τρέχοντα και παλιότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για τη σχολική εκπαίδευση, παρακαλούμε να μεταβείτε στην Πλατφόρμα των Αποτελεσμάτων Έργων Erasmus+.