Γενικές πληροφορίες για το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 2016

Image: kieferpix / Adobe Stock

Μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 2016 έφερε πολλές αλλαγές στην εκπαίδευση της Ουκρανίας.

Η σχολική εκπαίδευση εκτείνεται τώρα σε 12 χρόνια, αντί για 11 που ήταν προηγουμένως. Τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο στην ηλικία των έξι ετών και —τα τελευταία τρία χρόνια της σχολικής φοίτησης— μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ακαδημαϊκό προσανατολισμό ή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας χορήγησε επίσης περισσότερη αυτονομία στα σχολεία. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα σχολεία έχουν την ελευθερία να δημιουργούν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό σχέδιο.

Η ηγετική ομάδα του σχολείου αποτελείται από τον διευθυντή, ο οποίος κατέχει τη θέση του για μια πενταετία κατ'  ανώτατο όριο, καθώς και το Παιδαγωγικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τελικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή του σχολείου και την υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών. Επίσης υπάρχει εποπτεία από την κοινότητα και συνεργασία με αυτή, μέσω του συλλόγου γονέων και του Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου.

Τα τρέχοντα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ουκρανίας βασίζονται στις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Roman Shyyan μιλάει για τις αλλαγές αυτές από τη δική του οπτική γωνία στο βίντεο του Eυρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:


Μπορείτε να βρείτε μια γενική περιγραφή του ουκρανικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στους παρακάτω ιστότοπους επίσημων ουκρανικών φορέων:

Πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στην Ουκρανία παρέχει επίσης το Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, παρέχονται επιπλέον δομημένες πληροφορίες για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουκρανία με γνώμονα τις βασικές ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα για το πώς η σχολική φοίτηση συνεχίζεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για τρέχουσες ενημερώσεις και πόρους, δείτε το άρθρο μας Eκπαίδευση και υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων.