Όταν οι σχέσεις και η συνέχεια υποστηρίζουν την ψυχική υγεία και ευεξία των προσφύγων μαθητών

Image: Pan Xiaozhen / Unsplash.com

Η εμπειρία του πολέμου, η ξαφνική εγκατάλειψη του οικείου περιβάλλοντος και η ανησυχία για τους συγγενείς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία και την ευημερία των παιδιών προσφύγων. Επίσης, θα επηρεαστεί η μαθησιακή τους εμπειρία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα σχολεία, ιδίως εκείνα που σήμερα υποδέχονται μεγάλο αριθμό προσφύγων, να καταστούν «κατάλληλα για πρόσφυγες».

Τα «κατάλληλα για πρόσφυγες σχολεία» θα πρέπει να είναι ενημερωμένα για τις ειδικές ανάγκες των προσφύγων και να εξοπλίζουν το προσωπικό με τις κατάλληλες ικανότητες και εργαλεία για την υποστήριξή τους. Για να αποφευχθεί η επιβράδυνση της μάθησης, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη μπορεί να ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές πρακτικές του σχολείου. Η υποστήριξη αυτή θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο και διατομεακό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των παιδιών, σε συνεργασία με τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Αρκετές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αναπτύσσουν πόρους και παρεμβάσεις για τον σκοπό αυτό. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για την υποδοχή των παιδιών προσφύγων, την ικανοποίηση των συναισθηματικών τους αναγκών (π.χ. να νιώσουν ασφαλή ή να διαχειριστούν τον αποχωρισμό, την απώλεια, το πένθος και το τραύμα) και των κοινωνικών τους αναγκών (π.χ. ικανοποίηση του αισθήματος του «ανήκειν» ή της επικοινωνίας με άλλους) και τη συνεργασία με ειδικούς.

Πόροι:

  • Στο συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο του School Education Gateway καταδεικνύεται πώς τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες απελπισμένων και τραυματισμένων παιδιών και για να ενισχύσουν την ψυχική τους υγεία και ευεξία. Ακόμα, επισημαίνονται οι παράγοντες ρίσκου και προστασίας που διακυβεύονται στον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό και πώς αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, παρέχονται συγκεκριμένες συμβουλές για θέματα όπως η σημασία της τέχνης, η αφιέρωση χρόνου στη φύση, η χρήση μικρών καθημερινών ρουτινών και ο ρόλος της υποστήριξης από ομοτίμους.
  • Η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία συγκεντρώνει μια μεγάλη ποικιλία παρεμβάσεων και πόρων σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των έργων RefugeesWellSchool και SHARMED: Shared Memories and Dialogue. Πολλοί περισσότεροι πόροι θα βρίσκονται στη διάθεσή σας τις επόμενες ημέρες.