Εκπαίδευση για μια πιο πράσινη και αειφόρο Ευρώπη: μοιραστείτε τις ιδέες σας!

Είναι εφοδιασμένοι οι μαθητές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να δράσουν κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και της απώλειας της βιοποικιλότητας; Είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί και έχουν υποστήριξη για να διδάξουν τα δύσκολα αυτά ζητήματα με τρόπο που να ενδυναμώσουν τους μαθητές τους; Υποστηρίζουν τα αναλυτικά προγράμματα την ανάπτυξη των στάσεων και των αξιών που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη  παγκόσμιας διαβούλευσης σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική αειφορία.

Κατά τη διαβούλευση θα συγκεντρωθούν απόψεις και ιδέες για  πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την  εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία, που θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή στα τέλη του 2021. Στόχος της σύστασης θα είναι να ενδυναμώσει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την περιβαλλοντική αειφορία και την εκπαίδευση, όπως ορίζεται στις ανακοινώσεις για την Πράσινη Συμφωνία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να εργαστούν για μια πιο πράσινη και αειφόρο Ευρώπη. Η σύσταση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ευθυγραμμίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους με τις αλλαγές που απαιτούνται επειγόντως για την πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα πλαίσιο το οποίο θα ορίσει τις ικανότητες που σχετίζονται με την αειφορία, τις οποίες πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές όλων των ηλικιών.

Η έρευνα στο πλαίσιο της διαβούλευσης διεξάγεται σε 23 γλώσσες και θα είναι ανοιχτή έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.