Προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων

Image: Joebakal/Adobe Stock

Ακόμη και σε μια σύγκρουση ή πόλεμο, η υπεράσπιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και η αποφυγή της πρόκλησης βλάβης στα παιδιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό ή τα σχολεία είναι θεμελιώδους σημασίας. Πολλές προσπάθειες καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο για την προστασία της εκπαίδευσης στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι νέοι Ουκρανοί εργάζονται αδιάκοπα για ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο τώρα κινδυνεύει. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους μαθητές, τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές — δήλωση της Mariya Gabriel, ευρωπαίας Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία.

Τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι πάντα ασφαλή καταφύγια για την προώθηση της ειρήνης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, οι μαχητές ενδέχεται να στοχεύσουν άμεσα σε σχολεία, να τα καταστρέψουν ή να τα καταλάβουν για στρατιωτική χρήση. Σε περισσότερες από 11.000 επιθέσεις από το 2015 έως το 2019, περισσότεροι από 22.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί τραυματίστηκαν, σκοτώθηκαν ή υπέστησαν βλάβη (δεδομένα από τον the Παγκόσμιο συνασπισμό για την προστασία της εκπαίδευσης από την επίθεση). Το ουκρανικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών δημιούργησε έναν ιστότοπο όπου καταγράφεται ο αριθμός των ερειπωμένων ή κατεστραμμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας.

Η ΕΕ έχει δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Περιλαμβάνει παραδείγματα παρεμβάσεων, σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης, για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, όπως παρακολούθηση και αναφορά επιθέσεων σε σχολεία και υποστήριξη της δήλωσης για την ασφάλεια στα σχολεία. Πρόκειται για μια διακυβερνητική πολιτική δέσμευση, που εγκρίθηκε από 114 κράτη, με στόχο την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις χειρότερες επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων. Λειτουργεί ως μέσο για την υποστήριξη και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων εκ μέρους των κρατών.

Άλλα βασικά εργαλεία για την προστασία των σχολείων από επιθέσεις περιλαμβάνουν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 1998 και το σχετικό Καθοδηγητικό σημείωμα για την προστασία σχολείων και νοσοκομείων.

Για τρέχουσες ενημερώσεις και πόρους, δείτε το άρθρο μας Eκπαίδευση και υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων.

Πρόσθετοι πόροι: