Τα θέματα ανά μήνα

Κάθε μήνα το School Education Gateway θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτά είναι τα θέματα ανά μήνα για το 2020. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2020, επικεντρωθήκαμε ειδικότερα στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ, μετά το κλείσιμο των σχολείων σε όλο τον κόσμο.

Ιανουάριος

Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Φεβρουάριος

Τεχνητή νοημοσύνη

Μάρτιος

Επαγγελματική σταδιοδρομία και κινητικότητα εκπαιδευτικών

Απρίλιος

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Μάιος

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Ιούνιος

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ιούλιος

Προσχολική αγωγή και φροντίδα

Αύγουστος

Διασφάλιση ποιότητας: αξιολόγηση για τη στήριξη της ανάπτυξης του σχολείου

Σεπτέμβριος Διαγλωσσικότητα
Οκτώβριος

Δημιουργικότητα και μάθηση βασισμένη σε συνθετικές εργασίες

Nοέμβριος

Διαπολιτισμική μάθηση

Δεκέμβριος

Κινητικότητα μαθητών