Σχετικά με μας

Το School Education Gateway, το οποίο παρουσιάζεται σε 29 Ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες, ερευνητές, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται στη σχολική εκπαίδευση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ) και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Γίνετε μέλος σήμερα για να είσαστε πάντα ενήμεροι αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική και δράση για τα σχολεία!

Τέσσερις καλοί λόγοι για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα

Το School Education Gateway διατίθεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες. Εδώ, μπορείτε να:

  • ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ – με νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα, στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα γνώμης από ειδικούς, συνεντεύξεις, ενημερωμένα δημοσιεύματα και παραδείγματα πρακτικών.
  • ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΡΟΥΣ – όπως εκθέσεις από πρόσφατες έρευνες, διδακτικά υλικά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιμορφωτικών μαθημάτων και την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία,  με υλικό σχετικά με την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε δράσεις στο δικό σας σχολείο.
  • ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ – με το Teacher Academy, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που δημιούργησε η ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων μας, καθώς επίσης διαδικτυακά σεμινάρια και διδακτικά υλικά. 
  • ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – μέσω των Ευκαιριών Erasmus+, που αποτελούνται από τρία πρακτικά εργαλεία (κατάλογος μαθημάτων, κατάλογος ευκαιριών κινητικότητας και αναζήτηση στρατηγικών συμπράξεων) τα οποία βοηθούν τα σχολεία να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο του Erasmus+.


Σύνδεση πολιτικών και πρακτικών

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχολεία και τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο υπό διαφορετικές ετικέτες (tags), ώστε να καθίσταται ευκολότερη η εύρεση πόρων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά ετικέτα και/ή τύπο περιεχομένου, μεταβείτε στη σελίδα της αναζήτησης και επιλέξτε την ετικέτα και/ή τον τύπο περιεχομένου που επιθυμείτε. 

Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε τα θέματα ανά μήνα και να εξερευνήσετε το περιεχόμενο μέσω των  θεματικών σελίδων.


Περισσότερες πληροφορίες

Το School Education Gateway και το eTwinning με λίγα λόγια:

Προωθητικό πακέτο:

Κατεβάστε το προωθητικό πακέτο εδώ (.ZIP, ~27 MB). Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών διατίθεται σε 23 γλώσσες. Αν επιθυμείτε να τα κατεβάσετε σε άλλη γλώσσα, παρακαλούμε να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας από το μενού πάνω δεξιά και στη συνέχεια να επιστρέψετε με κύλιση κάτω στην ενότητα του προωθητικού πακέτου. Ορισμένα υλικά διατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Για τις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να κατεβάσετε τα πρωτογενή αρχεία εδώ (.ZIP, ~39 MB).


Tο School Education Gateway αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από το  Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Εκτελείται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το European Schoolnet, μια διεθνή σύμπραξη Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας που επιδιώκει την ανάπτυξη της μάθησης για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη την Ευρώπη. Το School Education Gateway συνδέεται με το eTwinning, την κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη.