Σχετικά

Το School Education Gateway, το οποίο εμφανίζεται σε 23 Ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι ένα ενιαίο σημείο εισόδου για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικών, εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Γίνετε μέλος σήμερα για να είσαστε πάντα ενήμεροι αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική και δράση για τα σχολεία!

 • Τελευταία Νέα - Φρέσκιες πληροφορίες για την πολιτική και πρακτική της Ευρώπης σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης : σύντομα ειδησεογραφικά άρθρα, ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων και μία συλλογή Καλών Πρακτικών από Ευρωπαϊκά έργα και σχολικές αίθουσες.
 • Απόψεις - Ενημερωθείτε για τις απόψεις και τις ιδέες Ευρωπαίων ειδικών μέσω άρθρων και συνεντεύξεων. Μπορείτε επίσης να πάρετε μέρος σε σύντομες δημοσκοπήσεις που διεξάγονται περιοδικά πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα και έτσι η γνώμη σας να αποκτήσει αξία!
 • Πόροι - Δημοσιεύσεις για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι, έτοιμοι προς χρήση οδηγοί χρήσης και διδακτικά υλικά, από την Ευρώπη για τη δική σας τάξη! Επίσης, ανακαλύψτε πώς η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για Σχολεία μπορεί να βοηθήσει το σχολείο σας να προάγει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και να αντιμετωπίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή ανακαλύψτε άλλους πόρους πάνω σε διάφορα θέματα, όπως καλές πρακτικές και οδηγίες για την επιχειρηματική μάθηση.
 • Θεματικές σελίδες - Εξερευνήστε το περιεχόμενο μέσω των εννέα βασικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση:
 • Teacher Academy - Το Teacher Academy επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών κατάρτισης και πόρων για την τάξη τους. Αποτελείται από έναν βασικό κατάλογο μαθημάτων με πληροφορίες σχετικά με μαθήματα που παραδίδονται σε φυσικό χώρο εν ώρα εργασίας από ανεξάρτητους παρόχους μαθημάτων, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, του ίδιου του School Education Gateway και μία σειρά επιλεγμένων διδακτικών υλικών που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί του eTwinning, θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.

 • Ευκαιρίες Erasmus+ - Τα σχολεία όλης της Ευρώπης μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιμορφωτικά μαθήματα και αναθέσεις διδακτικού έργου με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις έργου. Ανακαλύψτε τα τρία εργαλεία που προσφέρει το School Education Gateway για να βοηθήσει τα σχολεία να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους στο Erasmus+!
 • Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία - Η εργαλειοθήκη προωθεί μια ολιστική προσέγγιση του σχολείου για τη βελτίωση της ένταξης των μαθητών και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να εντοπίσουν τις ανάγκες στο πλαίσιο της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να βρουν κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Στην εργαλειοθήκη συλλέγονται στοιχεία, έγγραφα και καλές πρακτικές για συνεργατικές προσεγγίσεις στο σχολείο αλλά και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους σχολικούς τομείς.

Το School Education Gateway χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τους Νέους και τον Αθλητισμό. Τη λειτουργία του έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια διεθνής συνεργασία 31 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας που προάγουν τη μάθηση για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη την Ευρώπη, στο όνομα της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το School Education Gateway συνδέεται με το eTwinning, την κοινότητα των σχολείων την Ευρώπη.

Eνημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο του School Education Gateway δημοσιεύεται τέσσερις φορές τον χρόνο στα Αγγλικά.

Προωθητικό πακέτο School Education Gateway

Κατεβάστε το προωθητικό πακέτο στα Ελληνικά εδώ (.ZIP, ~27 MB).

Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών διατίθεται σε 23 γλώσσες. Αν επιθυμείτε να τα κατεβάσετε σε άλλη γλώσσα, παρακαλούμε να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας από το μενού πάνω δεξιά και στη συνέχεια να επιστρέψετε με κύλιση κάτω στην ενότητα του προωθητικού πακέτου.

Ορισμένα υλικά διατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Για τις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να κατεβάσετε τα πρωτότυπα πηγαία αρχεία εδώ (.ZIP, ~39 MB).

Πώς να χρησιμοποιήσετε το School Education Gateway

Θέματα

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου (νέα, καλές πρακτικές, άρθρα ειδικών, δημοσιεύσεις κ.ά.) βρίσκονται καταχωρισμένα σε διάφορα θέματα, ώστε να είναι πιο εύκολο για σας να βρείτε υλικό που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας. Τα θέματα επίσης σχετίζονται με τις πρωτεύουσες πολιτικές για σχολεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να κάνετε αναζήτηση ανά θέμα, μεταβείτε στη σελίδα αναζήτησης και επιλέξτε το θέμα που θέλετε.

Διδασκαλία και μάθηση Στάδια και ομάδες μαθητών Διακυβέρνηση σχολείων Ικανότητες
 • Αξιολόγηση
 • Σχολική φοίτηση
 • Διαχείριση της τάξης
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Πρόγραμμα σπουδών
 • Ψηφιακά εργαλεία
 • Περιβάλλον μάθησης
 • Κινητικότητα
 • Παιδαγωγική

Τομείς επικέντρωσης ανά μήνα

Κάθε μήνα το School Education Gateway θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ανακαλύψτε προηγούμενα και επερχόμενα θέματα εδώ: 

Μηνιαία θέματα 2020 Μηνιαία θέματα 2019
Ιανουάριος

Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Ενεργή πολιτειότητα
Φεβρουάριος

Τεχνητή νοημοσύνη

Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό
Μάρτιος

Επαγγελματική σταδιοδρομία και κινητικότητα εκπαιδευτικών

Εξατομικευμένη μάθηση
Απρίλιος

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Μάιος

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Παιχνίδια στα σχολεία
Ιούνιος

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το περιβάλλον και ο κόσμος μας
Ιούλιος

Προσχολική αγωγή και φροντίδα

Γονείς
Αύγουστος

Διασφάλιση ποιότητας: αξιολόγηση για τη στήριξη της ανάπτυξης του σχολείου

Ξεκινώντας τη διδασκαλία
Σεπτέμβριος

Διαγλωσσικότητα

Πολύγλωσσες τάξεις
Οκτώβριος

Δημιουργικότητα και μάθηση βασισμένη σε συνθετικές εργασίες

Χώροι μάθησης
Nοέμβριος

Διαπολιτισμική μάθηση

Ερευνώντας τη σχολική εκπαίδευση
Δεκέμβριος

Κινητικότητα μαθητών

Επαρχιακά και διασυνοριακά σχολεία 

Αιτήσεις χρηστών

Έχετε ενδιαφέρον περιεχόμενο που θα θέλατε να δείτε δημοσιευμένο στο School Education Gateway; Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικτυακή αίτηση για να μας στείλετε προτάσεις σε επίπεδο περιεχομένου. Πριν τη στείλετε, σας παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά στους τύπους περιεχομένου και τα θέματα του μήνα. Αν επιθυμείτε να προτείνετε περιεχόμενο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα του μήνα, σας παρακαλούμε να στείλετε την πρότασή σας τρεις μήνες νωρίτερα. Δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε όλα τα προτεινόμενα υλικά, αλλά η ομάδα που έχει αναλάβει την επιμέλεια εξετάζει όλες τις προτάσεις και θα πληροφορεί τους αποστολείς αν το υλικό έχει επιλεγεί προς δημοσίευση. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα επεξεργασίας κάθε υποβληθέντος υλικού πριν τη δημοσίευσή του.

Για ερωτήσεις γενικής φύσης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συνήθη αίτηση επικοινωνίας.

Επέτειος των 30 χρόνων Erasmus+: Θα θέλατε να μοιραστείτε την εμπειρία σας με το πρόγραμμα Erasmus+; Μοιραστείτε την ιστορία σας εδώ.