Spørgeskema om undervisning i historie fra flere perspektiver

Image: Jack F / Adobe Stock

George Santayana er kendt for at have sagt: ”De, der ikke kan huske fortiden, er dømt til at gentage den”, og i den forbindelse kan historieundervisning styrke vores fælles hukommelse ved at vise forskellige opfattelser af historiske begivenheder. I dette spørgeskema, spørger vi dig om, hvad du mener om en multi-perspektivistisk tilgang til historieundervisning.

En multi-perspektivistisk tilgang er altafgørende for at forstå historien, da en sådan tilgang anerkender forskellige fortolkninger af en begivenhed og ikke utvetydige historiske kendsgerninger (Council of Europe, 2001). En multi-perspektivistisk tilgang understreger også forskellen mellem fakta og holdninger (og naturligvis fake news), og opfordrer eleverne til at bedømme og sammenligne validiteten af forskellige beskrivelser ud fra visse kriterier. Eksperterne fra ET 2020-arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med deres viden om brobygning ved hjælp af inkluderende og tværnational historieundervisning.

Hvordan underviser du i historie, eller hvordan mener du, historie skal undervises? Del dine meninger i dette korte spørgeskema inden d. 31/08/2022. Resultaterne offentliggøres på School Education Gateway.