Blandet læring på Steiner Waldorf-skoler

Image: Waldorf kindergarten in the UK

I dag betyder blandet læring på skoler normalt brugen af digital teknologi som supplement til traditionelle undervisnings- og læringsmetoder. Martyn Rawson forklarer, at Steiner Waldorf-pædagogikken tolker blandet læring i en bredere forstand, der starter med direkte kropslig erfaring og udvikler sig til anvendelse af digitale medier.

Hvad er Steiner Waldorf-pædagogik?

Steiner Waldorf-pædagogikken antager, at alle børn fødes med potentialet og ønsket om at skabe relationer, og at de derved bliver kompetente. Denne tilgang kan beskrives som holistisk og relationel, idet den søger at inddrage hele mennesket - kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt - i læringsprocesserne. Den lægger vægt på betydningen af relationer: personens forhold til sin krop, til verdenskulturer og til sit fysiske og naturlige miljø.

Vores hjerne og nervesystem er relationelle organer, og vores viden om verden og evne til at handle meningsfuldt er uløseligt forbundet med vores kropslige forhold til vores omgivelser. Som legemliggjorte væsener er vi en integreret del af verden og ikke blot passive observatører, der ”herinde” afspejler, hvad vi ser ”derude”.

Uden at blive alt for filosofisk er det vigtigt at indse, at vores evne til at forstå virkeligheden bogstaveligt talt går hånd i hånd med vores sansemotoriske oplevelse af den virkelige verden, og at dette går forud for vores kognitive forståelse.

Læringsrum på Steiner Waldorf-skoler

Læringsmiljøer i den virkelige verden suppleres af læring i klasseværelset, og ikke omvendt. Steiner Waldorf-pædagogikken anerkender dette på flere måder.

I de tidlige læringsår bruger børnene i løbet af året meget tid udendørs og laver praktiske opgaver som f.eks. bagning, madlavning, rengøring og havearbejde.

For børn på mellem 6 og 14 år ændres læreplanen for undervisning i naturen fra at opleve naturen til at repræsentere den igennem praktiske forløb som f.eks. traditionelt husbyggeri og landbrug, korttegning, fremstilling af trækul, kalklæskning, ekskursioner som støtte til undervisningen i biologi og geografi og praktiske videnskabelige forsøg.

Elever på sekundærtrinnet gennemfører hvert år tre ugers praktikophold inden for land- og skovbrug (i alderen 14-15), landmåling og industri (i alderen 15-16), socialt arbejde (i alderen 16-17) og individuelle projekter og gruppeprojekter (i alderen 17-18). Hvert praktikophold ledsages af fotos, film, online dokumentation, podcasts, lyddagbøger osv. Dramaproduktion erstatter normal undervisning i klasseværelset og involverer eleverne i dramaturgi, design, kostumeproduktion, scenografi, lyssætning, musik, markedsføring, skuespil og endda instruktion. Elevfilm finansieres ved at tilbyde rigtige tjenesteydelser.

Læringstilgangen starter altid med afstemning af kroppen (øvelser, der skaber en afslappet opmærksomhed), rige erfaringer, erindring, genkaldelse, genfinding og rekonstruktion, deling og sammenligning, dannelse af begreber og først senere sammenligning af disse med eksisterende begreber og sammenkædning af nye begreber med eksisterende viden.

Undervisningen i digitale medier starter med at producere og analysere billeder og tekster, inden man går over til at bruge digital teknologi. Teknologi integreres altid i andre meningsfulde aktiviteter: når eleverne lærer om nyhedsmedier, laver de f.eks. deres egen avis (online og på papir), skriver blogindlæg, laver videointerviews osv. Eleverne går fra håndtrykteknikker til computergrafik, og fra mekaniske regnemaskiner til principperne bag digitale regnemaskiner.

Blandet læring betyder ikke kun at gøre ting i realtid og -rum, men også at analysere og reflektere over, hvordan teknologi, kunstig intelligens og digitale medier påvirker vores forhold til verden, andre og os selv, både positivt og negativt.

Andre ressourcer:


Dr. Martyn Rawson har arbejdet som Waldorf-lærer siden 1979, både i Storbritannien og Tyskland. Han arbejder for øjeblikket i Hamborg og er også aktiv inden for lærerundervisning på kandidatuddannelsen på Freie Hochschule Stuttgart. Derudover er han æresprofessor på National Tsing Hua-universitetet i Taiwan (kun online i øjeblikket pga. pandemien).