Efteruddannelse (VET)

Erhvervsuddannelser (eng. akronym: VET) er et nøgleelement i livslang læring, hvorigennem unge mennesker gives kompetencer og relevante erfaringer, der kræves for særlige uddannelser.

Grundlæggende erhvervsuddannelse (eng. akronym: I-VET) sker i flere europæiske lande i den afsluttende del af de videregående uddannelser eller inden en egentlig erhvervskarriere påbegyndes. Den finder sted på uddannelsesinstitutionen eller i arbejdspladslignende rammer og i firmaer. Der er store forskelle fra land til land alt afhængigt af de nationale ordninger og økonomiske strukturer.

Fortløbende VET (eng. akronym: C-VET) finder i mange land i Europa sted efter grunduddannelsen og evt. efteruddannelse eller efter erhvervskarrieren er påbegyndt. Hovedparten af læringen finder sted på arbejdspladsen.

I gennemsnit deltager 50 % af unge europæere mellem 15 og 19 år i I-VET på den afsluttende del af de videregående uddannelser. Tilslutning til ordningerne varierer mellem 15 og over 70 % i visse regioner.

Nyeste indhold

Featured video

Links