Lærere og skoleledere

Der er flere end 5 millioner lærere i Europa. Viden, færdigheder og holdninger hos hver enkelt af dem er af stor betydning, og kvaliteten af deres undervisning har en direkte effekt på elevernes resultater. Samtidig er kravene til lærerne stigende og i forandring, hvilket betyder, at de har behov for støtte til løbende at udvikle deres egen viden og færdigheder. Det er derfor vigtigt, at de får mulighed for faglig udvikling af højeste kvalitet allerede på grunduddannelsesniveau, over støtte til nyuddannede lærere tidligt i karrieren der følges op af muligheder for efteruddannelse gennem hele deres karriere.

Ledelse spiller en vital rolle med hensyn til at skabe betingelser for succes på alle niveauer inden for alle undervisnings- og uddannelsessystemer. Ledere på forskellige niveauer i skolen har en nøglerolle mht. at skabe effektive forbindelser mellem skoler, forskellige uddannelsesinstitutioner, elevernes familier, arbejdslivet og lokalsamfundet med det formål for øje at forbedre elevernes resultater.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold