Personlig, social og læringskompetence

Skolerne spiller en vigtig rolle med hensyn til at hjælpe de unge med at udvikle og styre deres fysiske og følelsesmæssige trivsel, og at leve og arbejde sammen med andre i forskellige sammenhænge.

Hovedområderne er: social interaktion, udvikling af en sund krop og livsstil og et sundt sind, at kende egne styrker og svagheder og hvordan man udvikler kompetencer.

Læringserfaringer kan give muligheder for at udvikle kompetencer i at reflektere kritisk over og styre ens egen livsstil og for at kommunikere og samarbejde med andre. Disse erfaringer kan også tilskynde unge til at udvikle en holdning til ambitioner og til ønsket om at sætte sig mål og at nå dem, og tolerance – at kunne værdsætte forskellighed og at respektere hinanden og være rede til både at overvinde fordomme og gå på kompromis.

En 'helskoletilgang' er vigtig, da den involverer hele skolevæsenet (skoleledere, medarbejdere, elever og familier).

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold