Flersprogethed

Med hensyn til sprog er undervisning og læring afgørende for at sikre, at Europas borgere frit kan flytte omkring, arbejde og lære i hele Europa. Dette vil bidrage til at øge beskæftigelse og vækst og bidrage til en gensidig forståelse for andre lande og kulturer. Det er også vigtigt at sikre, at sproglige mangler ikke udgør en hindring for at deltage i samfundslivet. Kommissionens rolle er at koordinere indsatserne med de nationale regeringer for at forfølge målene i strategirammen for sprog med støtte via Erasmus+.

Gennem Den Europæiske Sprogpris ydes støtte og opmuntring til innovative praksisser inden for sprogundervisning og -læring, i alle undervisnings- og uddannelsesfaser. European Language Label har støttet projekter, der har bidraget væsentligt til at fremme innovativ sprogundervisning og -læring over hele Europa.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Europarådets sprogportal har også et stort udvalg af ressourcer med relevans for temaet. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold