Læse- og skrivefærdigheder

Læsefærdighed er evnen til at identificere, forstå, skabe, udtrykke og tolke begreber, følelser, faktiske forhold og meninger både mundtligt og skriftligt. Det forudsætter evnen til at kommunikere effektivt med andre på en hensigtsmæssig og kreativ måde.

Et vist niveau af læsefærdighed er afgørende for en vellykket deltagelse i alle aspekter af et moderne samfundsliv Digitale teknologier udvider former for læsning og skrivning, samt måder hvorpå information kan udbredes ad forskellige kanaler, de være sig visuelle, auditive og/eller digitale på tværs af fag og sammenhænge.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Brug menuen øverst på siden til at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold