Læringsmiljø

Ved et læringsmiljø forstår man både kulturen og de fysiske omgivelser, der skabes af lærere og elever. Det kan være i skolens bygning(er), men kan også være udenfor og væk fra skolen.

Læringsmiljøer omfatter:

  • de fysiske rammer, hvor undervisningen finder sted - klasselokaler, faglokaler, fællesområder, indendørs og udendørs sportsfaciliteter – og den måde, hvorpå andre læringsrum etableres og bruges: faciliteter til drama, lokale kulturinstitutioner (teatre, gallerier, museer), offentlige, udendørs områder;
  • fjernundervisnings"rum", hvor lærere og elever ikke er fysisk sammen: hjemme, online samarbejds"rum";
  • den måde hvorpå forskellige læringstilgange er integrerede, herunder evalueringer, sammen med andre klasseledelsesprocesser;
  • hvor læreren er hovedfacilitatoren, men også medskaberen af understøttende læringsmiljøer sammen med andre skolemedarbejdere, eksterne fagfolk og forældre;
  • i fællesskab med eleverne at have fokus på hvordan de opfatter tryghed, kreativitet og velbefindende.

Nyeste indhold