Iværksætterånd

Iværksætterånd er evnen til at identificere og udnytte muligheder og at planlægge og styre kreative processer, der er af kulturel, social eller økonomisk værdi.

Det kræver en viden om sammenhænge og muligheder, metoder til planlægning og ledelse, etiske principper og selvbevidsthed.

Det indbefatter færdigheder som kreativitet (fantasi, kritisk refleksion, problemløsning, kommunikation, mobilisering af ressourcer (personer og ting), og håndteringen af usikkerhed, flertydighed og risiko.

En iværksætterorienteret tankegang omfatter også holdninger til selvstændig effektivitet, motivation og vedholdenhed, og værdsættelse af andres ideer.

For at iværksættermæssig undervisning skal være effektiv med hensyn til at udvikle elevernes kompetencer, er skolernes evne til at skabe støttende og stimulerende læringsmiljøer lige så vigtig som undervisernes personlige kompetencer og motivation.

Iværksætterundervisning kan ikke ske isoleret fra verden udenfor skolen. Det kan kræve samarbejde med eksterne organisationer for at fremme læringen på alle måder.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold