Inkluderende undervisning og reduktion af skolefrafald

Elevers undervisningsforløb kan være udsat for fragmentering på mange forskellige måder, hvilket kan medføre dårlige præstationer og frafald fra skolen. Overgange mellem forskellige niveauer og skoletyper kan i sig selv være kritisk, men de kan også afsløre symptomer på andre problemer. Lige adgang til undervisning er også et problem for mange unge.

En ud af ti unge europæere forlader undervisningssystemet eller en uddannelse uden at have de færdigheder og kvalifikationer, der nu betragtes som nødvendige for en succesfuld overgang til arbejdsmarkedet og til aktiv deltagelse i samfundet i dag med deraf følgende risiko for arbejdsløshed, social udstødelse og fattigdom.

Der er mange grunde til at nogle unge giver op over for undervisning og uddannelse: personlige eller familiemæssige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en skrøbelig socio-økonomisk situation. Men egenskaber ved undervisningssystemer og selve klimaet i skolerne er også vigtige faktorer med hensyn til elevernes engagement eller mangel herpå. Der er flere veje til læring og tilstedeværelse i skolen og det kan være nyttigt for eleverne, hvis disse veje er fleksible, så elever og forældre kan træffe deres valg på et oplyst grundlag.

En 'helskole'-tilgang er nødvendig, hvor hele skolens fællesskab (skolen, ledere, medarbejdere, elever og familier) indgår i en sammenhængende, kollektiv og samarbejdende indsats, som også udnytter et stærkt samarbejde med eksterne interessenter og samfundet generelt.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold

Fremhævet video

Links

Læs mere om Erasmus+ finansierede muligheder for skoler og lærere

Besøg eTwinning platformen for skolepartnerskaber

Besøg Skolernes europæiske værktøjskasse og får mere at vide om hvad du kan gøre, for at imødegå afgang fra skolen i utide